Couráme se magickým Novým Městem

Kdy? 17.11.2021 ve 14,00 hodin

Projdeme se spolu po zajímavých místech Nového Města pražského založeného Karlem IV. Budeme si povídat o původních osadách, které se zde nacházely, o jeho záměrech a tajemném pětikostelí. Neopomeneme zmínit příběhy spojené s magickými místy, kterými budeme procházet.

Co se dozvíte?

 • Původní osada Rybníček a její tajemství
 • Karel IV. a jeho nebeský Jeruzalém
 • Magický kostelní kříž
 • Kláštery Nového města
 • Nové Město bylo bydlištěm skladatelů
 • Slavné putyky – U Kalicha, Jedová chýše

Sraz: U kostela sv. Štěpána (křižovatka ulic Štěpánské a Na Rybníčku)

Praktické informace: Délka procházky bude minimálně 2 hodiny a pak je možné se přesunout do restaurace nebo kavárny.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let. V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za jednotnou cenu 150 Kč.

VstupenkyGOOUT

Couráme se magickým Novým Městem – ZRUŠENO

Kdy? 26. června 2021 od 14.00 hodin

Rotunda sv. Longina na Novém Městě

Projdeme se spolu po zajímavých místech Nového Města pražského založeného Karlem IV. Budeme si povídat o původních osadách, které se zde nacházely, o jeho záměrech a tajemném pětikostelí. Neopomeneme zmínit příběhy spojené s magickými místy, kterými budeme procházet.

Co se dozvíte?

 • Původní osada Rybníček a její tajemství
 • Karel IV. a jeho nebeský Jeruzalém
 • Magický kostelní kříž
 • Kláštery Nového města
 • Nové Město bylo bydlištěm skladatelů
 • Slavné putyky – U Kalicha, Jedová chýše

Sraz: U kostela sv. Štěpána (křižovatka ulic Štěpánské a Na Rybníčku)

Praktické informace: Délka procházky bude minimálně 2 hodiny a pak je možné se přesunout do restaurace nebo kavárny.

Prosím o dodržování platných proticovidových opatření – ochrana dýchacích cest a platný test či očkování.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let. V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za jednotnou cenu 150 Kč.

VstupenkyGOOUT

Couráme se magickým Novým Městem

Kdy? 12.12.2020 ve 14 hodin – NOVÝ TERMÍN

Rotunda sv. Longina

Projdeme se spolu po zajímavých místech Nového Města pražského založeného Karlem IV. Budeme si povídat o původních osadách, které se zde nacházely, o jeho záměrech a tajemném pětikostelí. Neopomeneme zmínit příběhy spojené s magickými místy, kterými budeme procházet.

Co se dozvíte?

 • Původní osada Rybníček a její tajemství
 • Karel IV. a jeho nebeský Jeruzalém
 • Magický kostelní kříž
 • Kláštery Nového města
 • Nové Město bylo bydlištěm skladatelů
 • Slavné putyky – U Kalicha, Jedová chýše

Sraz: U kostela sv. Štěpána (křižovatka ulic Štěpánské a Na Rybníčku)

Praktické informace: Délka procházky bude minimálně 2 hodiny a pak je možné se přesunout do restaurace nebo kavárny.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let. V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za jednotnou cenu 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se podvečerním Vyšehradem

Kdy? 5. září 2020 od 18 hodin

Ctirad a Šárka od Josefa Václava Myslbeka na akropoli Vyšehradu

Projdeme se v podvečer po starobylém Vyšehradě a budeme si užívat krásné vyhlídky na Prahu. Také si budeme povídat o nejstarší historii této skály nad Vltavou, ale nezapomeneme také na významnou vojenskou a církevní historii.

O čem si budeme povídat?

 • Je starší Vyšehrad nebo Pražský hrad?
 • Jaká tajemství ukrývají kasemata?
 • Utajené církevní památky
 • Kde stával královský palác?
 • Kde vlastně přeskočil hradby bájný Šemík?
 • Jaký je rozdíl mezi vyšehradským hřbitovem a Slavínem
 • Tajemné čertovy kameny

Sraz: U Táborské brány – ulice Na Pankráci

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na pivo nebo na kávu…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se podvečerním Vyšehradem – ZRUŠENO

Kdy? 15.8.2020 od 18,00 hodin

Projdeme se v podvečer po starobylém Vyšehradě a budeme si užívat krásné vyhlídky na Prahu. Také si budeme povídat o nejstarší historii této skály nad Vltavou, ale nezapomeneme také na významnou vojenskou a církevní historii.

O čem si budeme povídat?

 • Je starší Vyšehrad nebo Pražský hrad?
 • Jaká tajemství ukrývají kasemata?
 • Utajené církevní památky
 • Kde stával královský palác?
 • Kde vlastně přeskočil hradby bájný Šemík?
 • Jaký je rozdíl mezi vyšehradským hřbitovem a Slavínem
 • Tajemné čertovy kameny

Sraz: U Táborské brány – ulice Na Pankráci

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na pivo nebo na kávu…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se magickým Novým Městem

Kdy? 5. 7. 2020 od 14 hodin

Rotunda sv. Longina

Projdeme se spolu po zajímavých místech Nového Města pražského založeného Karlem IV. Budeme si povídat o původních osadách, které se zde nacházely, o jeho záměrech a tajemném pětikostelí. Neopomeneme zmínit příběhy spojené s magickými místy, kterými budeme procházet.

Co se dozvíte?

 • Původní osada Rybníček a její tajemství
 • Karel IV. a jeho nebeský Jeruzalém
 • Magický kostelní kříž
 • Kláštery Nového města
 • Nové Město bylo bydlištěm skladatelů
 • Slavné putyky – U Kalicha, Jedová chýš

Sraz: U kostela sv. Štěpána (křižovatka ulic Štěpánské a Na Rybníčku)

Praktické informace: Délka procházky bude minimálně 2 hodiny a pak je možné se přesunout do restaurace nebo kavárny.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let. V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za jednotnou cenu 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Noc kostelů 2020

Rotunda sv. Martina

Letošní Noc kostelů bude probíhat v pátek 12. června 2020.


Couráme se tentokrát vyráží na Vyšehrad, kde projdeme rotundu sv. Martina, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, pozůstatky baziliky sv. Vavřince a finálně baziliku sv. Petra a Pavla.


Sraz: U výstupu z metra stanice Vyšehrad v 18.30


Pokud se budete chtít zúčastnit, napište mi, prosím zprávu na telefonní číslo 737 210 678 nebo na email couramese@gmail.com. Počet míst je omezen.


Akce je zdarma a pokud se Vám povídání bude líbit, můžete darovat penízky sestrám sv. Karla Boromejského z Nemocnice Pod Petřínem, které jsme navštívili minulý rok.

Těším se na Vás.

Sabina

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově

Na návrší nedaleko hradeb nově založeného Nového Města pražského, založil Karel IV. roku 1350 kostel zasvěcený Panně Marii a sv. Karlu Velikému. Ke kostelu přivedl i řád augustiniánů-kanovníků, od kterých očekával podporu při kulturním rozvoji města.

Prvního stavitele bohužel neznáme, ale stavební předlohou mu byl korunovační kostel v Cáchách s neobvyklým osmibokým půdorysem. Nicméně náročné dílo nebylo za života Karla IV. dokončeno. Pravděpodobně stály pouze obvodové zdi a kostel byl provizorně zastřešen. Roku 1377 byl vysvěcen samotným arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi za přítomnosti samotného císaře a jeho syna Václava. Klášter už byl v té době plně funkční.

3. června 1420 došlo k útoku husitů, kteří klášter vyplenili a zapálili. S opravami se začalo hned, jak to bylo možné a celý chrám byl slavnostně vysvěcen roku 1498. Svou finální podobu, kterou dnes obdivujeme, získal kostel roku 1575. A to z rukou královského stavitele Bonifáce Wohlmuta, který odvážně zaklenul klenbu kostela. Má průměr 24 metrů v některých místech je pouze 20 centimetrů silná.

Velká tragédie se stala roku 1611 při pobytu pasovských vojsk na našem území. Klášter byl vydrancován a zničen pražskou lůzou, mnichy s opatem po krutém mučení zavraždili. Dnes jsou jejich ostatky pietně uloženy pod hlavním oltářem.

Další rozkvět zažil klášter a kostel v 18. století, kdy Jan Blažej Santini-Aichl přistavěl ke kostelu Svaté schody a proběhla rozsáhlá barokní přestavba pod vedením architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Poslední rozsáhlá přestavba pak proběhla na sklonku 18. století, těsně před tím, než Josef II. kostel i klášter zrušil.

V roce 1789 se v klášteře usídlil chorobinec a kostel byl znovu vysvěcen, později se stal farním. Ve 20. století tady sídlilo nervové oddělení nemocnice Na Bulovce. Dnes zde sídlí Muzeum policie.

Na Karlov se se mnou dostanete v rámci procházky Couráme se magickým Novým Městem a dozvíte se i pověsti spojené se stavbou chrámu. Seznámíte se s dalšími krásnými místy, které se nacházejí nedaleko tohoto krásného místa. Už se na Vás moc těším.

Kostel sv. Štěpána

Kostel svatého Štěpána na Novém Městě pražském

Stavba farního kostela pro horní Nové Město pražské byla zahájena v roce 1351 a trvala neobvykle dlouho. Čtyřicet let do roku 1392, kdy byl kostel zasvěcen svatému Štěpánovi, prvnímu z křesťanskému mučedníkovi. Věž kostela byla dokončena ještě později v roce 1401. Stavba se za šest století skoro nezměnila.

Začátek husitských válek se výrazně dotkl kostela sv. Štěpána. Dne 30. července 1419 se sešel Jan Želivský se svými kumpány v kostele Panny Marie Sněžné a vyrazili na Nové Město. První zastávkou byl kostel sv. Štěpána, který vybílili a vydrancovali včetně místní fary. Dokonce se říká, že faráře oběsili na prkně vystrčeném z okna. Následně dorazili k Novoměstské radnici a proběhla defenestrace konšelů. Následně už kostel zůstal v rukou podobojí a to po dvě století do roku 1621.

Gotický kostel zůstal zachován, pouze docházelo k jeho rozšiřování. Dodnes se zachovala kamenná kazatelna z počátku 16. století. V 17. století dal Jan Kornel Dvorský z Greifenberku přistavět malou kapli s hrobkou a nazývá se kaplí Kornelskou. V 18. století pak přibyla venkovní kaple rodiny Branbergerů, která je dnes krytá mříží.

V roce 1870 velká vichřice zničila krov věže a shodila její střechu. Bylo tedy rozhodnuto o celkové opravě kostela, které se ujal Josef Mocker. Obnovil střechu a provedl generální rekonstrukci kostela. Jeho prací jsou pak věžní hodiny. Zajímavostí na střeše je potom zlatá koruna, která má připomínat Karla IV.

Kolem kostela se rozkládal rozsáhlý hřbitov, který byl zrušen v roce 1794 a kompletně zarovnán v roce 1833. Čím byl hřbitov zajímavý? Jaká tajemství se pojí se zvonem ve zvonici u kostela? A kteří významní umělci jsou spojeni s místním kostelem? To a mnoho dalšího se dozvíte na procházce Couráme se magickým Novým Městem. Už se nemůžu dočkat, až Vám všechny tyto příběhy popovídám.

Kostel Zvěstování Panny Marie na Slupi

Kostel Zvěstování Panny Marie na Slupi

Před založením Nového Města pražského se zde nacházela zelená lučina, která se nazývala Na Trávníčku. Někde v těchto místech se také nacházela kaplička zasvěcená Panně Marii. Roku 1359 dostal Karel IV. povolení k uvedení řádu Servitů do Prahy a vybral pro jejich působení právě zelenou oblast Na Trávníčku. Následujícího roku 1360 se začalo s výstavbou kláštera s kostelíkem.

Servité tady v klidu fungovali až do husitských válek. Bohužel právě odsud odstřelovala husitská vojska Vyšehrad při jeho dobývání. Před tím však vypudili mnichy z kláštera, v okolí rozmístili metací praky, do kostela umístili dělo. Tím velmi poškodili celkovou statiku kostela.

Servité se do kláštera však vrátili a provedli nejnutnější opravy. Nicméně klášter a kostel pouze přežíval a to až do josefínských reforem, kdy byl úplně zrušen. V klášteře se vystřídaly kasárna, vojenský výchovný ústav a následně byl přestavěn na byty. Odsvěcený kostel byl rozkraden a pustl. V roce 1850 se do kláštera měl přestěhovat ústav choromyslných, tedy blázinec, ale klášter byl v tak špatném stavu, že byl stržen a na jeho místě byla vystavěna nová novogotická budova od architekta Bernarda Gruebera. Dnes se v ní nachází stará budova revmatologického ústavu. Architekt se následně pustil i do opravy zpustlého kostela, který se rekonstukce dočkal v letech 1858-1863. Grueber ponechal exteriér čistě gotický ze 14. století a zachoval gotickou kostelní věž.

Kostel fungoval nejprve jako ústavní, později jako veřejný a to až do 80. let 20. století. Později byl ještě znovu opraven a vysvěcen jako pravoslavný kostel Zvěstování přesvaté Bohorodice.

Proč se říká kostelu Na Slupi? Jaký památka nám zůstala na kostele z bitvy o Vyšehrad? To vše a mnoho dalšího se dozvíte na procházce Couráme se magickým Novým městem. Snad se brzy na této procházce potkáme.