Nerudova ulice

Slavná domovní znamení v Nerudově ulici

Nerudova ulice pravděpodobně vznikla v době založení Nového Města pod hradem Pražským. Za vlády Přemysla Otakara II. bylo osídlení v podhradí Pražského hradu potřeba zorganizovat, takže se přepokládá, že při vytyčování pozemků pro nové osadníky se základní uliční síť Malé Strany zformovala. Přesto se dá předpokládat, že se jedná o starobylou cestu, která se zde nacházela mnohem dříve, než vzniklo samotné město. Ulice je součástí Královské cesty a procházely tady korunovanční průvody českých králů.

Ve středověku byla ukončena Strahovskou branou, která stála asi v polovině ulice u kostela Theatinů. Dnes se zde ulice z jedné strany zužuje. Z tohoto důvodu se spodní část jmenovala Strahovská. Horní část ulice byla velmi příkrá a kluzká, takže se zde pokládaly tzv. krokve, německy Sparren. Odtud by se tedy odvodil název Krokevní ulice (Sparrengasse), ale název byl pokroucen, takže se ulice nazývala Ostruhová (Sporengasse). Současný název ulice je z roku 1895 a je pojmenována po českém spisovateli Janu Nerudovi, který zde strávil část života.

V 19. století vznikly odvážné plány na ozubenou elektrickou dráhu, bohužel plány se neuskutečnily. Přesto tady alespoň Omnibusy královského hlavního města Prahy zřídily první pražskou autobusovou linku, která zde jezdila v letech 1908-1909.

A kdo se chcete dozvědět více o zajímavé historii Nerudovy ulice, o bojích theatinů o Strahovskou bránu, o zajímavých osobnostech, které v ulici bydlely a projít se s námi z Malostranského náměstí Nerudovou ulicí až na Hradčanské náměstí, zvu Vás na Couráme se Nerudovou ulicí ve středu v podvečer.

Couráme se Nerudovou ulicí

Kdy? 26. června 2019 od 17,30

Dům u dvou slunců, Nerudova ulice

Naše courání zahájíme na Malostranském náměstí a následně budeme pokračovat Nerudovou ulicí, kde se zastavíme u zajímavých paláců a domů. Podvečerní procházku zakončíme na Hradčanském náměstí.

O čem si budeme povídat?

  • o historii jména Nerudovy ulice
  • o domovních znameních
  • o místních hospodách a jejich štamgastech
  • o zajímavých obyvatelích Malé Strany
  • o světských stavbách, které vyšly z pera Jana Blažeje Santiniho – Aichla

SRAZ: Na bývalém parkovišti na Malostranském náměstí pod stromem u zastávky tramvaje Malostranské náměstí.

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu…

Cena vstupenky zakoupené v předstihu je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.