Historická budova Národního muzea

Rekonstruovaná kopule Národního muzea
Kopule Národního muzea z druhé strany, z vyhlídkové plošiny

Nedávno jsem měla možnost navštívit zrekonstruovanou hlavní budovu Národního muzea ve všední den, bez davů turistů a školních zájezdů. Se vstupenkou jsem zakoupila ihned vstup na vyhlídkovou plošinu nad kopulí.

A než nastal čas, kdy jsme výtahem vyjeli nahoru, obdivovala jsem zrekonsturovanou historickou část.

Dne 15. dubna 1818 vydala česká šlechta slavnostní provolání, kterým zřídili Vlastenecké muzeum v Čechách. Později dostalo název Muzeum království Českého a dnes funguje pod názvem Národní muzeum. Dva hlavní zakladatelé byli František Antonín hrabě Kolovrat-Libštejnský a Kašpar Maria hrabě Šternberk, který věnoval muzeu své rozsáhlé sbírky.

Nejprve se sbírky shromažďovaly v minoritském klášteře sv. Jakuba a na dalších místech. Pvním stálým sídlem se stal Šternberský palác, který muzeu propůjčil právě hrabě Šternberk. Muzeum pak zakoupilo novou budovu – Nostický palác na Příkopech. Když i ten přestal stačit, začala se řešit nová budova.

Zrekonstruované schodiště

Roku 1876 věnovala městská rada na stavbu pozemek na horním konci Václavského náměstí v místech, kde se právě bourala Koňská brána. Konkurz na stavbu vyhrál architekt Josef Schulz. Nová stavba dostala povolení 27. června 1885 a ihned se začalo se stavbou. Slavnostní otevření proběhlo 18. května 1891, kompletní výzdoba však byla dokončena až v roce 1901. Na výzdobě se podíleli nejvýznamnější umělci té doby: Bohuslav Schnirch, Antonín Wagner, Antonín Popp, Vojtěch Hynais, Václav Brožík nebo Julius Mařák.

V letech 2011-2018 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a dnes je opět budova muzea zpřístupněna veřejnosti a postupně přibývají nové expozice. Za mé návštěvy byla přístupná výstava 200 nejlepších exponátů a ještě jsem stihla Česko-Slovenskou výstavu. A taky nesmím zapomenout na kostru Plejtváka myšoka.

A největší zážitek? Vyhlídka z kupole. Je dechberoucí. Celé Václavské náměstí máte jako na dlani. A když se dost vynadíváte na město, můžete se otočit směrem dovnitř a obdivovat kupoli z druhé strany. Taktéž můžete obdivovat konstrukce zastřešení dvorany. Přestože historická budova Národního muzea ještě není plně vybavena expozicemi, stojí za návštěvu.

Vyhlídka z kopule

V srpnu bude přestávka

Vážení a milí přátelé courání,

v srpnu se nebude konat žádné courání, udělám si měsíční přestávku, abych nabrala sil a popřemýšlela o nových tématech na courání.

V případě, že máte tipy na courání neváhejte mi je zaslat na email: couramese@gmail.com

Využijte příležitost v červenci a užijte si poslední prázdninové vycházky.

13.7. Couráme se z Pohořelce na Petřín

21.7. Couráme se po Staroměstském opevnění – II. část

27.7. Couráme se po Karlově mostě

Těším se na Vás opět na podzim.

Sabina