Couráme se po Kampě

Kdy? V neděli 12. listopadu 2023 od 14,00 hodin

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

DÉLKA courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu.

CENA vstupenky v předprodeji je 150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro dítě od 6-15 let. V případě volného místa je možné na místě koupit vstupenku za jednotnou cenu 200 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se po Kampě

Kdy? V sobotu 20. května 2023 od 14,00 hodin

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

DÉLKA courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu.

CENA vstupenky v předprodeji je 150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro dítě od 6-15 let. V případě volného místa je možné na místě koupit vstupenku za jednotnou cenu 200 Kč.

Vstupenky: GOOUT.

Couráme se po Kampě

Kdy? V neděli 13.3.2022 od 14,00 hodin

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

DÉLKA: courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu.

Cena vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné na místě koupit vstupenku za jednotnou cenu 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se po Kampě

Kdy? 12. června 2021 od 14.00 hodin

Čertovka

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné na místě koupit vstupenku za jednotnou cenu 150 Kč.

Prosím o dodržování platných proticovidových opatření – ochrana dýchacích cest a platný test či očkování.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se po Kampě – ZRUŠENO

Kdy? 12. září 2020 ve 14 hodin

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné na místě koupit vstupenku za jednotnou cenu 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se po Kampě

Kdy? 25.7.2020 od 14 hodin

Čertovka s Velkopřevorským mlýnem

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné na místě koupit vstupenku za jednotnou cenu 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Skrytý pomník Wendlingerovy prádelny

Pomník ve tvaru kostky mýdla

Jediná památka, která nám zůstala po velké prádelně rodiny Wendlingerovy. Prádelna se nacházel na Čertovce, stejně jako ostatní „mokré“ provozy – mlýny a koželužna.

Budova, ve které dnes sídlí Divadlo Kampa (Nosticova čp. 4/469), byla původně mlýnem zmiňovaným v listinách již roku 1402. Nazýval se Zlomkovským, po majiteli Pavlovi Zlomkovi, který jej vlastnil v 15. století. Než budovu zakoupil okolo roku 1650 baron Wendlinger, vlastnili mlýn i Rožmberkové, kteří mlýn přestavěli v letohrádek. V 19. století objekt zakupuje hrabě Nostic, který jej připojil ke své zahradě. Později v budově vzniklo Malé Nosticovo divadlo. Divadlu slouží budova dodnes.

Detail nápisu na pomníčku

Malý památníček je skrytý při vstupu do Nosticovy zahrady. Nápis na něm není skoro čitelný, ale když se budete snažit, něco rozluštíte. Při procházce po Kampě se k pomníčku nepodíváme, ale vy se tam můžete vydat a zkusit jej najít. Pochlubíte se mi v komentářích, kdo už jej našel?

Couráme se po Kampě – NOVÝ TERMÍN

Kdy? 17.5.2020 od 14 hodin

Čertovka

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

Sraz: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se po Kampě

Kdy? 23. února 2020 od 14,00 hodin

Čertovka z Karlova mostu

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Odkolkové v Sovových mlýnech

Sovovy mlýny

V roce 1840 přichází František Serafin Odkolek, potomek významného českého rodu Odkolků z Újezdce, na Kampu k mlynáři Františku Trödlovi. Nedlouho po svém příchodu se žení s mlynářovou dcerou Marií. Byl velmi zdatný a zahájil modernizaci mlýna. Po té, co umírá František Trödl, přebírá František mlýn a zakládá firmu František Odkolek.

Zakupuje okolní budovy, které mění na pekárnu a obchod. A hlavně modernizuje starý vodní mlýn na „mlýn amerikánský“, který byl poháněn parním pohonem. Ke své činosti však potřeboval komín, který byl trnem v oku obyvatelům Prahy.

V roce 1876 František Odkolek náhle umírá a firmu přebírá jeho syn Jindřich. Ten, kromě péče o firmu, vymyslel český mechanický psací stroj a byl zakladatelem plodinové burzy. Umírá však bezdětný. Po jeho smrti v roce 1885 převzala firmu jeho sestra Zdeňka Pinkasová se svým manželem JUDr. Ladislavem Pinkasem.

Dne 29. ledna 1896 vypukl v mlýnech rozsáhlý požár. Hasičům bránila v hašení mimochodem i zamrzlá Vltava. Požár zasáhl křídlo mlýna u řeky a vysoký komín. Také zlikvidoval zásoby obilí a mouky. Celkem škoda dosáhla 300 tis. Kč. Zachovaly se obytné budovy, kanceláře, pekárna a obchod. Obec již však nepovolila opravu parního mlýna a nechala strhnout komín. Pekárna a obchod však pokračovaly v činnosti.

Počátkem 20. století se firma Odkolek přestěhovala do Vysočan, kde byla založena akciová společnost Františka Odkolka, a.s., parní mlýn a továrna na chléb. Zbylé mlýnské budovy odkoupila obec v roce 1920.

O historii Sovových mlýnů se více dozvíte na Courání po Kampě.