Zámek Jemniště

Zámek Jemniště

Nádherný zámek, který naleznete kousek za Benešovem u obce Postupice, dnes patří opět rodině Sternbergů, která se o něj vzorně stará. Můžete navštívit interiéry zámku, které krásně dekorovala paní Sternbergová, anglický park a rozárium a také kavárnu s výbornými zákusky a restauraci. V neděli jsem navštívila anglický park, který je v dnešních dnech krásně zabarvený. Mimochodem mají tam rodinku klokanů. Po zajímavé prohlídce zámku s milou průvodkyní jsem si dala výbornou kávu a skvělý zákusek.

Vynikající Pavlova ze zámecké cukrárny Custoza

A teď něco málo z historie zámku. Panství zakoupil v 18. století rod Trauttmansdorffů, kterým se nelíbilo v původní tvrzi ze 14. století a postavili si nad obcí krásné letní sídlo. Stavbou pověřili významného architekta své doby Františka Maxmiliána Kaňku. Bohužel zámek chvíli po dostavbě vyhořel, ale Trauttmansdorffové jej nechali znovu opravit a vybavit. V 2. polovině 19. století zámek kupuje Zdeněk hrabě Sternberg.

Do roku 1943 vlastnila zámek Terezie Sternbergová, provdaná Mensdorff-Pouilly. Manželé museli zámek opustit, protože jej nechtěli prodat Němcům a přestěhovali se na místní faru do Postupic, kde prožili zbytek života. Zámek manželům po válce právně vrátili, ale než se stačili přestěhovat, byl jim vyvlastněn státem. Oba manželé tak dožili právě na faře v Postupicích. Terezie zemřela v roce 1985 a její manžel v roce 1991. Protože byli bezdětní zámek odkázali svému synovci Janu Bosko Sternbergovi. Na zámku dnes hospodaří jeho syn Jiří Sternberg s manželkou Petrou Sternbergovou.

Nádherně vybarvené stromy v anglickém parku

Zámek je otevřený do konce října o víkendech, tak si pospěšte a užijte si krásný park v podzimních barvách.