Couráme se po Kampě

Kdy? 23. února 2020 od 14,00 hodin

Čertovka z Karlova mostu

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se z Pohořelce na Petřín

Kdy? 29. února 2020 od 14,00 hodin

Lanovka na Petřín

Pojďme se projít od Strahovského kláštera přes Pohořelec na Petřín. Užijeme si nádherné výhledy na panorama Prahy a procházku zakončíme u lanovky.

Co se dozvíte?

 • o šílené cestě do Magdeburgu pro ostatky sv. Norberta
 • o hotelu Questenberk – býval to opravdu kostel?
 • odkud pochází Panna Marie z Exilu
 • o popravišti na Petříně
 • o neskutečných realizacích nadšenců z Klubu českých turistů

Sraz: U hlavní brány do areálu Strahovského kláštera z ulice Dlabačov

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Odkolkové v Sovových mlýnech

Sovovy mlýny

V roce 1840 přichází František Serafin Odkolek, potomek významného českého rodu Odkolků z Újezdce, na Kampu k mlynáři Františku Trödlovi. Nedlouho po svém příchodu se žení s mlynářovou dcerou Marií. Byl velmi zdatný a zahájil modernizaci mlýna. Po té, co umírá František Trödl, přebírá František mlýn a zakládá firmu František Odkolek.

Zakupuje okolní budovy, které mění na pekárnu a obchod. A hlavně modernizuje starý vodní mlýn na „mlýn amerikánský“, který byl poháněn parním pohonem. Ke své činosti však potřeboval komín, který byl trnem v oku obyvatelům Prahy.

V roce 1876 František Odkolek náhle umírá a firmu přebírá jeho syn Jindřich. Ten, kromě péče o firmu, vymyslel český mechanický psací stroj a byl zakladatelem plodinové burzy. Umírá však bezdětný. Po jeho smrti v roce 1885 převzala firmu jeho sestra Zdeňka Pinkasová se svým manželem JUDr. Ladislavem Pinkasem.

Dne 29. ledna 1896 vypukl v mlýnech rozsáhlý požár. Hasičům bránila v hašení mimochodem i zamrzlá Vltava. Požár zasáhl křídlo mlýna u řeky a vysoký komín. Také zlikvidoval zásoby obilí a mouky. Celkem škoda dosáhla 300 tis. Kč. Zachovaly se obytné budovy, kanceláře, pekárna a obchod. Obec již však nepovolila opravu parního mlýna a nechala strhnout komín. Pekárna a obchod však pokračovaly v činnosti.

Počátkem 20. století se firma Odkolek přestěhovala do Vysočan, kde byla založena akciová společnost Františka Odkolka, a.s., parní mlýn a továrna na chléb. Zbylé mlýnské budovy odkoupila obec v roce 1920.

O historii Sovových mlýnů se více dozvíte na Courání po Kampě.

Couráme se po Kampě

Kdy? 7. 12. 2019 od 14,00 hodin

Čertovka s Velkopřevorským mlýnem

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Werichova vila

Dům čp. 501 na Kampě

Dům, který dnes všichni znají jako Werichovu vilu, a ve kterém dnes sídlí Muzeum Kampa mecenášky umění Medy Mládkové, měl bohatou minulost.

Původně v těchto místech stála koželužna, kterou vlastnil v 17. století Servác Engel z Engelflussu, který zbohatl díky výrobě podešvové kůže zvané librovka, kterou dodával armádě. Ostrov Kampa byl ideální právě pro „mokré“ provozy, jakým byly mlýny a koželužny.

V 18. století zakoupil zahradu i s koželužnou rod Nosticů, kteří ji připojili ke svému paláci. Koželužna byla využívaná jako zahradní domek. Ten nechal v klasicistním stylu upravit Bedřich Nostic, který si na tuto práci najal Ignáce Palliardiho. Po rekonstrukci se zde nastěhoval Josef Dobrovský, který byl vychovatelem v rodině Nosticů.

V roce 1918 se dostal Dobrovského domek do rukou města. Město nechalo domek upravit architektem Bohumilem Hübschmannem. Po druhé světové válce zde dostal přidělený byt Jan Werich i Jiří Voskovec. Po jeho emigraci dostal byt přidělený básník Vladimír Holan. Jan Werich zde prožil třicet pět let. Dům obývali nájemníci až do roku 2002, kdy vilu zničily záplavy.

Strop z plakátů Osvobozeného divadla

Po opravách byla vila pronajatá v roce 2015 Muzeu Kampa. Můžete zde navšítivit muzeum V+W, případně navštívit jednu z mnohých kulturních akcí, které se zde pořádají. A také nevynechejte krásnou kavárnu IF Café, kde mají luxusní zákusky. Povídání o této vile bude také součástí procházky Couráme se po Kampě. Říjnový termín je sice vyprodán, ale můžete se těšit na její opakování v prosinci.

Couráme se po Kampě

Kdy? 19. října 2019 od 14,00 hodin

Čertovka

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Nejmladší socha na Karlově mostě

Socha svatého Cyrila a Metoděje na Karlově mostě

Na místě nynější sochy stávalo sousoší sv. Ignáce z Loyoly, jehož donátorem byla Novoměstská jezuitská kolej. Při povodni v roce 1890 bylo toto sousoší strženo do Vltavy. Dnes můžeme najít originál v Lapidáriu Národního muzea.

Nové sousoší vzniklo k desátému výročí vzniku republiky a donátorem díla se stalo Ministerstvo školství. Tímto se socha stala jedinou, která byla financována ze státních prostředků. Autorem sousoší byl sochař Karel Dvořák, profesor vysoké školy uměleckoprůmyslové. Studoval u Josefa Václava Myslbek a Jana Štursy. Je autorem pomníku padlých na pařížském hřbitově Père-Lachaise a sochy Edvarda Beneše na Loretánském náměstí.

Sousoší zobrazuje svaté bratry Cyrila (Konstantina) a Metoděje (Michala), soluňské bratry, kteří působili nejprve jako misionáři na Krymu, odkud přinesli ostatky sv. Klementa. V 9. století působili na Velké Moravě, kde připravili bohoslužebné knihy ve slovanském jazyce. Slovanská liturgie musela být schválena papažem, takže se oba bratři vydali do Říma. Cyril bohužel v Římě zemřel. Metoděj se vrátil na Moravu, kde působil jako arcibiskup pro Velkou Moravu a Panonii. V roce 885 zemřel a pohřben byl na Velehradě.

Svatý Metoděj je v sousoší zobrazen jako kazatel se zdviženou rukou, zatímco svatý Cyril přináší knihu a kostel. Pod nimi stojí zástupci Velké Moravy.

Chcete se dozvědět o sochách na Karlově mostě více? Pak neváhejte a připojte se ke mě v sobotu 14.září v 7 hodin ráno a vychutnejte si procházku po Karlově mostě bez zástupů turistů. A kdo bude mít zájem, budeme pokračovat na snídani do Café Louvre.

Pražské Jezulátko

Pražské Jezulátko ve vánočních šatičkách

Jezulátko se dostalo do Prahy se španělskou šlechtičnou Marií Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za významného českého šlechtice Vratislava z Pernštejna. Legenda vypráví, že se Ježíšek ukázal ve snu mnichovi, který ji podle svého snu vymodeloval. Sama Marie ji pak věnovala své dceři Polyxeně jako svatební dar. Ta sošku věnovala klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné, kde byla soška velmi uctívaná.

V roce 1631 klášter vyplenila saská vojska, která sošku poničila, ale neodnesla a mniši ji našli pohozenou ve smetí s odlomenýma ručičkama. Naproti tomu pozdější vojska švédů kostel ušetřila, když švédskému generálovi vyprávěli o zázracích malého Ježíška.

Sláva Jezulátka byla tak veliká, že jej obdarovávali šlechtici šperky a klenoty. Soška je 10x ročně převlékaná a oblečky se střídají podle církevního kalendáře. Dnes se o něj starají karmelitky Dítěte Ježíše, které působí při kostele.

Které šatičky Jezulátka patří k nejvzácnějším? Kolik korunek má Jezulátko? Přijďte se dozvědět i další informace o bosých karmelitánech a kostele Panny Marie Vítězné na Couráme se po malostranských klášterech už tuto neděli 15. září ve 14 hodin. Těším se na Vás!

Couráme se po malostranských klášterech

Kdy? 15. září 2019 ve 14,00 hodin

Kostel Maří Magdalény dnes Muzeum České hudby

Budeme se courat po Malé Straně, kde se projdeme Karmelitskou ulicí, zastavíme se u Maltézských rytířů, dále projdeme Josefskou a Tomášskou ulici a procházku zakončíme u kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí.

O čem si budeme povídat?

 • o zaniklém řádu Magdalenitek a kostelu sv. Máří Magdalény
 • o zvláštním vztahu Maltézských rytířů s papežským stolcem
 • o Panně Marii Škapulířové a co je to vlastně zač ten „škapulíř“
 • o pražském Jezulátku
 • o pozůstatcích luxusního sídla pražských biskupů
 • o pivovaru u sv. Tomáše
 • o jezuitech a jejich malostranské koleji

SRAZ: Před vchodem do Českého muzea hudby, Karmelitská 2/4 (zastávka tramvaje: Hellichova)

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se po Karlově mostě

Kdy? 14. září 2019 od 7,00

Vyhlídka z Křížovnického náměstí na panorama Pražského hradu a Karlova mostu

Pojďme se projít po ranním Karlově mostě bez davů turistů. Povíme se o obou mosteckých věžích a mystériích s nimi spojenými a samozřejmě o sochách na mostě.

Co se dozvíte?

 • o slavném slunovratovém mystériu
 • o tajemných poselstvích ukrytých na Staroměstské mostecké věži
 • o tajemném reliéfu v Juditině věži
 • o historii kamenného mostu
 • jak to bylo skutečně s Janem Nepomuckým
 • o sochách na mostě

Sraz: Křížovnické náměstí u sochy Karla IV.

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na ranní kávu…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.