Couráme se po Kampě

Kdy? 25.7.2020 od 14 hodin

Čertovka s Velkopřevorským mlýnem

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné na místě koupit vstupenku za jednotnou cenu 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Lennonova zeď

Lennonova zeď

Lennonovou zdí se nazývá zeď Maltézské zahrady na Velkopřevorském náměstí, na které se s odkazem na zpěváka Johna Lennona od 70. let 20. století objevují nápisy a malby.

Nápisy se zde však objevovaly od 60. let 20. století, kdy se zde objevovaly vzkazy pro Jana Wericha, který bydlel nedaleko na Kampě. Od 70. let se zdi říkalo „Zeď nářků“ – psaly se zde nejen vzkazy, ale i milostné básně. V 80. letech, po smrti Johna Lennona, zde kdosi využil kamenné desky, která bývala součástí vodovodu, a vytvořil tam náhrobek. Brzy se v okolí náhrobku začaly objevovat texty a obrázky související se skupinou Beatles. Zeď byla několikrát přemalována a dokonce zakryta plakátovací plochou. Ta byla odinstalovaná v roce 1989.

Po navrácení areálu řádu Maltézských rytířů byla zeď opravena a malíř František Flašar na zeď vytvořil portrét Johna Lennona. Bohužel díky popularitě mezi turisty byla původní malba zakryta nánosy graffiti a nápisů. Turisté dokonce posprejovali celé okolí včetně dalších zdí a okolních stromů.

V roce 2019 byla zeď rekonstruována a odhalena v nové podobě. Byla vymalována designérem Pavlem Šťastným spolu s třiceti umělci. Na zeď je zakázáno sprejovat, jsou zde vyhrazená místa na zápisy. Nově taktéž získala památkovou ochranu. Tak uvidíme, jak dlouho nám portrét John Lennona na zdi vydrží. Dnes má nasazenou roušku 🙂 #spolutozvladneme #mask4all

Sen svaté Luitgardy – Matyáš Bernard Braun

Sen svaté Luitgardy na Karlově mostě

Sousoší sv. Luitgardy je jedním z prvních děl Matyáše Bernard Brauna z roku 1710.

Matyáš Bernard Braun se narodil roku 1684 v Tyrolsku a sochařství studoval v Salzburku. Roku 1708 přichází do cisterciáckého kláštera v Plasích, kde svým uměním zaujal tamějšího opata Evžena Tylla. Roku 1710 je pověřuje vytvořením sochařského díla Sen sv. Luitgardy a Braun dostal za svou práci zaplaceno 1200 zlatých.

Kdo byla svatá Luitgarda? Luitgarda žila na přelomu 12. a 13. století. Pocházela z bohaté vlámské rodiny. Byla poslána na vychování do benediktinského kláštera. Už v sedmnácti letech měla mystické prožity a vidění. Na těle se jí otevírala stigmata. V jednom ze svých snů viděla Ježíše Krista, který ji ukázal ránu v boku. Následně ji přivinul ke své ráně, aby se z ní napila. Z této rány prýštil mocný proud síly a duchovní blaženosti. Tato intimní scéna je ztvárněna právě Braunem. Luitgarda se odmítla se stát abatyší a odešla do přísnějšího kláštera cisterciaček, kde se však hovořilo francouzsky a ona se zde nebyla schopna domluvit. Poslední roky svého života tedy strávila v mlčení a pokoře. K tomu ještě oslepla. Po dobu jednoho roku se připravovala na svou smrt a to duchovními cvičeními, které po ní chtěl Ježíš Kristus. Zemřela roku 1246 a u jejího hrobu se začaly dít zázraky. Svatá Luitgarda je dnes zemskou patronkou Flander.

Sen svaté Luitgardy je nejhodnotnějším dílem na Karlově mostě. Je to také tím, že sousoší tesal sám Matyáš Bernard Braun jako tzv. mistrovský kus. Měla být doporučením pro přijetí do cechu pražských řezbářů a dokladem k žádosti o udělení měšťanského práva. Asi se nebudeme divit, že mu bylo v roce 1711 bez námitek vyhověno. Svou dílnu měl na Novém Městě pražském, na Karlově náměstí. Tam taktéž 16.2.1738 umírá a je pohřben v kostele sv. Štěpána.

Socha na Karlově mostě není originálem. Ten se dnes nachází v Lapidáriu Národního muzea. Kopie je z roku 1995 a je dílem B. Raka a J. Nováka.

Pokud Vás zajímá historie Karlova mostu a jednotlivých sousoší, přidejte se ke mně na ranní vycházku po Karlově mostě. Stále věřím, že pandemii úspěšně překonáme a budeme se moci k vycházkám brzy vrátit. Držte se! Budu také ráda, když mi napíšete, kterou sochu na Karlově mostě máte rádi.

Skrytý pomník Wendlingerovy prádelny

Pomník ve tvaru kostky mýdla

Jediná památka, která nám zůstala po velké prádelně rodiny Wendlingerovy. Prádelna se nacházel na Čertovce, stejně jako ostatní „mokré“ provozy – mlýny a koželužna.

Budova, ve které dnes sídlí Divadlo Kampa (Nosticova čp. 4/469), byla původně mlýnem zmiňovaným v listinách již roku 1402. Nazýval se Zlomkovským, po majiteli Pavlovi Zlomkovi, který jej vlastnil v 15. století. Než budovu zakoupil okolo roku 1650 baron Wendlinger, vlastnili mlýn i Rožmberkové, kteří mlýn přestavěli v letohrádek. V 19. století objekt zakupuje hrabě Nostic, který jej připojil ke své zahradě. Později v budově vzniklo Malé Nosticovo divadlo. Divadlu slouží budova dodnes.

Detail nápisu na pomníčku

Malý památníček je skrytý při vstupu do Nosticovy zahrady. Nápis na něm není skoro čitelný, ale když se budete snažit, něco rozluštíte. Při procházce po Kampě se k pomníčku nepodíváme, ale vy se tam můžete vydat a zkusit jej najít. Pochlubíte se mi v komentářích, kdo už jej našel?

Couráme se po Kampě – NOVÝ TERMÍN

Kdy? 17.5.2020 od 14 hodin

Čertovka

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

Sraz: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena vstupenky je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se po Kampě

Kdy? 23. února 2020 od 14,00 hodin

Čertovka z Karlova mostu

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se z Pohořelce na Petřín

Kdy? 29. února 2020 od 14,00 hodin

Lanovka na Petřín

Pojďme se projít od Strahovského kláštera přes Pohořelec na Petřín. Užijeme si nádherné výhledy na panorama Prahy a procházku zakončíme u lanovky.

Co se dozvíte?

 • o šílené cestě do Magdeburgu pro ostatky sv. Norberta
 • o hotelu Questenberk – býval to opravdu kostel?
 • odkud pochází Panna Marie z Exilu
 • o popravišti na Petříně
 • o neskutečných realizacích nadšenců z Klubu českých turistů

Sraz: U hlavní brány do areálu Strahovského kláštera z ulice Dlabačov

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Odkolkové v Sovových mlýnech

Sovovy mlýny

V roce 1840 přichází František Serafin Odkolek, potomek významného českého rodu Odkolků z Újezdce, na Kampu k mlynáři Františku Trödlovi. Nedlouho po svém příchodu se žení s mlynářovou dcerou Marií. Byl velmi zdatný a zahájil modernizaci mlýna. Po té, co umírá František Trödl, přebírá František mlýn a zakládá firmu František Odkolek.

Zakupuje okolní budovy, které mění na pekárnu a obchod. A hlavně modernizuje starý vodní mlýn na „mlýn amerikánský“, který byl poháněn parním pohonem. Ke své činosti však potřeboval komín, který byl trnem v oku obyvatelům Prahy.

V roce 1876 František Odkolek náhle umírá a firmu přebírá jeho syn Jindřich. Ten, kromě péče o firmu, vymyslel český mechanický psací stroj a byl zakladatelem plodinové burzy. Umírá však bezdětný. Po jeho smrti v roce 1885 převzala firmu jeho sestra Zdeňka Pinkasová se svým manželem JUDr. Ladislavem Pinkasem.

Dne 29. ledna 1896 vypukl v mlýnech rozsáhlý požár. Hasičům bránila v hašení mimochodem i zamrzlá Vltava. Požár zasáhl křídlo mlýna u řeky a vysoký komín. Také zlikvidoval zásoby obilí a mouky. Celkem škoda dosáhla 300 tis. Kč. Zachovaly se obytné budovy, kanceláře, pekárna a obchod. Obec již však nepovolila opravu parního mlýna a nechala strhnout komín. Pekárna a obchod však pokračovaly v činnosti.

Počátkem 20. století se firma Odkolek přestěhovala do Vysočan, kde byla založena akciová společnost Františka Odkolka, a.s., parní mlýn a továrna na chléb. Zbylé mlýnské budovy odkoupila obec v roce 1920.

O historii Sovových mlýnů se více dozvíte na Courání po Kampě.

Couráme se po Kampě

Kdy? 7. 12. 2019 od 14,00 hodin

Čertovka s Velkopřevorským mlýnem

Projdeme se po ostrově Kampa, popovídáme si o historii tohoto umělého ostrova a kanálu Čertovka. Seznámíme se se zajímavými postavami, které na ostrově žily a tajemstvími, které tento ostrov obklopují.

A co se dozvíte?

 • historie vzniku ostrova a kanálu Čertovka
 • o vodnících na Kampě
 • kolik mlýnů bylo na ostrově
 • které významné osobnosti jsou s ostrovem spojeny
 • kde žil vltavský záchranář tonoucích

SRAZ: Na konci ulice Říční u vstupu do parku na Kampě (mostek přes Čertovku)

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu do Werichovy vily.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Werichova vila

Dům čp. 501 na Kampě

Dům, který dnes všichni znají jako Werichovu vilu, a ve kterém dnes sídlí Muzeum Kampa mecenášky umění Medy Mládkové, měl bohatou minulost.

Původně v těchto místech stála koželužna, kterou vlastnil v 17. století Servác Engel z Engelflussu, který zbohatl díky výrobě podešvové kůže zvané librovka, kterou dodával armádě. Ostrov Kampa byl ideální právě pro „mokré“ provozy, jakým byly mlýny a koželužny.

V 18. století zakoupil zahradu i s koželužnou rod Nosticů, kteří ji připojili ke svému paláci. Koželužna byla využívaná jako zahradní domek. Ten nechal v klasicistním stylu upravit Bedřich Nostic, který si na tuto práci najal Ignáce Palliardiho. Po rekonstrukci se zde nastěhoval Josef Dobrovský, který byl vychovatelem v rodině Nosticů.

V roce 1918 se dostal Dobrovského domek do rukou města. Město nechalo domek upravit architektem Bohumilem Hübschmannem. Po druhé světové válce zde dostal přidělený byt Jan Werich i Jiří Voskovec. Po jeho emigraci dostal byt přidělený básník Vladimír Holan. Jan Werich zde prožil třicet pět let. Dům obývali nájemníci až do roku 2002, kdy vilu zničily záplavy.

Strop z plakátů Osvobozeného divadla

Po opravách byla vila pronajatá v roce 2015 Muzeu Kampa. Můžete zde navšítivit muzeum V+W, případně navštívit jednu z mnohých kulturních akcí, které se zde pořádají. A také nevynechejte krásnou kavárnu IF Café, kde mají luxusní zákusky. Povídání o této vile bude také součástí procházky Couráme se po Kampě. Říjnový termín je sice vyprodán, ale můžete se těšit na její opakování v prosinci.