Couráme se po tajemném Pražském hradě

Kdy? 27. prosince 2019 od 18 hodin

Plečnikův obelisk na III. nádvoří Pražského hradu

Projdeme si areál Pražského hradu bez návalu turistů a budeme si povídat nejen o historii, ale také zajímavostech spojených s jednotlivými místy.

A co se dozvíte?

 • kde se vzalo jméno Praha a jak to bylo s Libuší
 • kde se nacházel a jakou funkci měl pahorek Žiži
 • kde se nachází nejstarší kostel v Praze
 • jaké byly trable s Plečnikovým obeliskem
 • kdo byl Kamil Hilbert a proč není tak slavný jako Petr Parléř
 • o prvním ženském klášteře a šikmé věži
 • kde se nachází vstup do paralelní Prahy
 • zda opravdu nouze naučila Dalibora housti

Sraz: U restaurace Lví dvůr (zastávka tramvaje Pražský hrad), před bezpečnostními kontrolami

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se po Novém světě

Kdy? 29. 12. 2019 ve 14,00 hodin

Ulička Nový svět

Projdeme si Loretánské náměstí, Černínskou uličku, Nový svět a ulicí U kasáren se vrátíme do Loretánské uličky.

O čem si budeme při courání povídat?

 • o temné historii Černínského paláce
 • o smutném příběhu loretánských zvonků
 • o jediné roubence v centru Prahy
 • o vraždě, která se dostala do seriálu Hříšní lidé města pražského
 • o jedné z prvních dopravních nehod městské dopravy

SRAZ: na Loretánském náměstí u sochy Edvarda Beneše (tramvaj na Pohořelec a pak pěšky Loretánskou ulicí k Ministerstvu zahraničí).

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo.

Cena při zakoupení vstupenky v předstihu 120 Kč pro dospělého, 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se po Novém světě

Kdy? 9. listopadu 2019 od 14,00 hodin

Roubenka u Raka

Projdeme si Loretánské náměstí, Černínskou uličku, Nový svět a ulicí U kasáren se vrátíme do Loretánské uličky.

O čem si budeme při courání povídat?

 • o temné historii Černínského paláce
 • o smutném příběhu loretánských zvonků
 • o jediné roubence v centru Prahy
 • o vraždě, která se dostala do seriálu Hříšní lidé města pražského
 • o jedné z prvních dopravních nehod městské dopravy

SRAZ: na Loretánském náměstí u sochy Edvarda Beneše (tramvaj na Pohořelec a pak pěšky Loretánskou ulicí k Ministerstvu zahraničí).

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo.

Cena při zakoupení vstupenky v předstihu 120 Kč pro dospělého, 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se po Pražském hradě pro děti a rodiče

Kdy? 16. listopadu 2019 od 17,00 hodin

Projdeme si hradní areál, povíme si něco o historii, proložíme to příběhy a pověstmi a nachystány jsou i otázky za odměnu nejen pro děti…

A co se dozvíte?

 • kde najdete číslo popisné Pražského hradu
 • kde stál palác komořího Langa
 • jak to bylo s dostavbou chrámu sv. Víta
 • jaká pověst se váže k našemu největšímu zvonu
 • kde stojí naše šikmá věž
 • tajemství Zlaté uličky

SRAZ: U restaurace Lví dvůr naproti zastávky tramvaje Pražský hrad, před bezpečnostními kontrolami.

Cena při zakoupení vstupenky v předstihu 120 Kč.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky GOOUT

Kteří svatí odpočívají v areálu Pražského hradu – I. část

Pražský hrad

Kdo se účastníte mých „courání“ nebo se zajímáte o historii, určitě na Vás ze všech stran padají informace o různých svatých. Už jste přemýšleli, kde vlastně spočinuly jejich ostatky? Několik z nich odpočívá v areálu Pražského hradu. Postupně Vás s nimi budu seznamovat. Dnes tedy kaple Všech svatých a kostel sv. Jiří.

Kaple Všech svatých

Sv. Prokop – narodil se někdy mezi léty 970 a 985 v Chotouni a vzdělání pravděpodobně získal od staršího zkušeného kněze, který si snad ještě pamatoval staroslověnský jazyk a hlaholské písmo. Nechal se vysvětit knězem a oženil se. S ženou měl syna Jimrama, který jej později následoval. Později se stal benediktinským mnichem na Břevnově. Okolo roku 1009 opouští Prokop břevnovskou komunitu a odchází k Sázavě, kde nejprve žil v jeskyni jako poustevník. U své jeskyně začal stavět dřevěný kostelík a kolem něj začala vznikat komunita mnichů. Po dohodě s knížetem Oldřichem založil Sázavský benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Zde zemřel v 25. března 1053 a uložen byl ve svém Sázavském klášteře. Dne 4. července 1204 byl v Sázavě svatořečen papežským legátem. Jeho ostatky byly přeneseny v roce 1588 ze Sázavy do Kaple Všech svatých na Pražském hradě.

Kostel sv. Jiří

Sv. Ludmila – narodila se okolo roku 860 knížeti Slaviborovi z kmene Pšovanů (dnes Mělník). Velmi mladá byla provdána za první českého knížete Bořivoje. Spolu byli pokřtěni pravděpodobně sv. Metodějem na Velké Moravě. Byla vždy mírná a spravedlivá a žila podle křesťanských zásad. Byla matkou přemyslovských knížat Spytihněva a Vratislava, jehož ženou se stala Drahomíra z kmene Stodoranů. Po smrti Vratislava v roce 921 byla vláda svěřena Drahomíře a výchova Vratislavových dětí, Václava a Boleslava, Ludmile. Drahomíře se to ale nelíbilo, takže Ludmila ustoupila a odstěhovala se na Tetín. Ani to Drahomíře nestačilo, takže vyslala své družiníky Tunnu a Gomona, kteří v noci z 15.-16. září v roce 921 Ludmilu uškrtili jejím šátkem. Byli si vědomi toho, že kdyby prolili její krev, stala by se mučednicí. Pohřbena byla na Tetíně. Po převzetí moci převezl její ostatky na Pražský hrad do kostela sv. Jiří kníže Václav. Stalo se tak v roce 935. Tím se stala oficiálně světicí. Oficiální svatořečení proběhlo v roce 11163 papežským legátem.

Pokračování příště…

Tímto si Vás dovoluji pozvat na sobotní Courání po tajemném Pražském hradě, kde se dozvíte mnoho dalších zajímavostí, projdete si areál včetně Zlaté uličky.

Couráme se po Pražském hradě pro děti a rodiče

Kdy? 12. října 2019 od 17,00 hodin

Zlatá ulička

Projdeme si hradní areál, povíme si něco o historii, proložíme to příběhy a pověstmi a nachystány jsou i otázky za odměnu nejen pro děti…

A co se dozvíte?

 • kde najdete číslo popisné Pražského hradu
 • kde stál palác komořího Langa
 • jak to bylo s dostavbou chrámu sv. Víta
 • jaká pověst se váže k našemu největšímu zvonu
 • kde stojí naše šikmá věž
 • tajemství Zlaté uličky

SRAZ: U restaurace Lví dvůr naproti zastávky tramvaje Pražský hrad, před bezpečnostními kontrolami.

Cena při zakoupení vstupenky v předstihu 120 Kč.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky: GOOUT

Couráme se po tajemném Pražském hradě

Kdy? 21.9.2019 od 19,00 hodin

Plečnikův obelisk na Pražském hradě

Projdeme si areál Pražského hradu bez návalu turistů a budeme si povídat nejen o historii, ale také zajímavostech spojených s jednotlivými místy.

A co se dozvíte?

 • kde se vzalo jméno Praha a jak to bylo s Libuší
 • kde se nacházel a jakou funkci měl pahorek Žiži
 • kde se nachází nejstarší kostel v Praze
 • jaké byly trable s Plečnikovým obeliskem
 • kdo byl Kamil Hilbert a proč není tak slavný jako Petr Parléř
 • o prvním ženském klášteře a šikmé věži
 • kde se nachází vstup do paralelní Prahy
 • zda opravdu nouze naučila Dalibora housti

Sraz: U restaurace Lví dvůr (zastávka tramvaje Pražský hrad), před bezpečnostními kontrolami

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo.

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Špitál sv. Antonína

Špitál sv. Antonína s kaplí sv. Alžběty

Vedle vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého v Kanovnické ulici stojí honosná stavba, která dnes slouží jako byty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, takže byste si ji ani nevšimli. Její historie je však velmi zajímavá.

Budova špitálu sv. Antonína byla založena už v roce 1370 arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi. Byl vystavěn pro chudé kleriky z různých částí arcidiecéze. Špitál s kaplí sv. Alžběty byl stavěn čtyři roky a roku 1374 jej vysvětil samotný arcibiskup. Bohužel špitál byl vypálen husity a zanikl.

Po velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541 se císaři starali o obnovu a tak došlo i na špitál sv. Antonína. Byl obnoven z fundace zemřelé královny Anny císařem Ferdinandem I. Renesančně upravený areál pak poničili Švédové. Finální barokní úprava špitálu i kaple sv. Alžběty jsou snad dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který byl autorem jak vedlejšího kostela, tak přilehlého kláštera voršilek. Byl určen pro chudé a práce neschopné občany. Bohužel již v roce 1748 byl špitál uzavřen a předán dělostřeleckému vojsku, které zde sídlilo až do 1. světové války. Následně získala prostory správa hradu, které slouží dodnes.

Špitál stál u brány Špitálské. Chcete vědět, kde brána stála a jaká byla její historie? Pojďte se s námi courat po Novém světě už tento pátek v podvečer a dozvíte se spoustu zajímavých informací z této nádherné části Hradčan.

Příběhy Pražského hradu

Tajemný obrázek ve Zlaté uličce

Už založení samotného Pražského hradu má velký příběh a to pověst o moudré kněžně Libuši a Přemyslovi Oráčovi ze Stadic, kteří spolu založili dynastii Přemyslovců. Samotná kněžna prý věštila: „Spatřuji hrad, který pověsti nebes se dotkne.“ Na základě její věštby byl Pražský hrad na hradčanském ostrohu založen. Tyto nejstarší pověsti a další již historické události sepsal ve 12. století Kosmas v Kronice české.

Příběhy o našem prvním svatém, sv. Václavovi a jeho babičce sv. Ludmile sepisovali legendisté. Ti popisovali zejména příkladný život samotných světců a zázraky, které se děly v jejich přítomnosti, takže tam mnoho historických faktů zmiňovanáno nebylo. Nejznámnější díla jsou Crescende Fide (Když vzrůstala víra) a Fuit in provincia Boemorum (Stalo se v zemi Čechů) a také Kristiánova legenda.

Následující mladší díla už vycházela z těchto starších děl a spisovatelé si příběhy rozvíjeli a přikrášlovali, vymýšleli nové, takže dnes po nich zůstaly krásné pohádkové příběhy, kterým říkáme pověsti. Mezi nejznámnější pověsti spojené s Pražským hradem jsou: O staviteli chrámu sv. Víta, O jediném suchozemském vodníkovi, O zvonění pro Karla IV. a také třeba O bílém zjevení v chrámu sv. Víta.

K těm nejmladším, již spíše mystickým dílům, patří povídky německého spisovatele žijícího v Praze Gustava Mayringa z počátku 20. století. Ten zmiňuje tzv. „Dům u poslední lucerny“, který se zjevuje na konci Zlaté uličky a nalézá se zde pověstný „práh“ do paralelní Prahy.

Přijďte s dětmi už tuto sobotu 15. června 2019 od 16,00 hodin na Courání po Pražském hradě – pro děti a rodiče a vyslechněte si některou z pověstí o chrámu sv. Víta nebo se s námi vydejte do tajemné Zlaté uličky, abychom našli pověstný „Dům u poslední lucerny“.

Couráme se z Pohořelce na Petřín

Kdy? 13. července 2019 od 17,00

Podvečerní petřínská rozhledna

Pojďme se projít od Strahovského kláštera přes Pohořelec na Petřín. Užijeme si nádherné výhledy na panorama Prahy a procházku zakončíme u lanovky.

Co se dozvíte?

 • o šílené cestě do Magdeburgu pro ostatky sv. Norberta
 • o hotelu Questenberk – býval to opravdu kostel?
 • odkud pochází Panna Marie z Exilu
 • o popravišti na Petříně
 • o neskutečných realizacích nadšenců z Klubu českých turistů

Sraz: U hlavní brány do areálu Strahovského kláštera z ulice Dlabačov

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.