Zlatá ulička

Domečky ve Zlaté uličce na Pražském hradě

U severní zdi parkánového opevnění Pražského hradu stojí malé, barevné domečky, které zde byly přistavěné v 16. století. Bydleli zde hradní střelci a mezi nimi i zlatotepci Rudolfa II., podle nichž se ulička již od 70. let 17. století nazývala Zlatnickou. Podle tohoto názvu se později mylně usuzovalo, že zde sídlili alchymisté žijící na dvoře Rudolfa II.

Hradní střelci dostali povolení od císaře ke stavbě komůrek v obloucích opevnění, které si stavěli na vlastní náklady. Následně je mezi sebou vyměňovali a prodávali, takže se k nim dostali i zlatotepci, kteří zde utíkali před cechovními zákony uplatňovanými ve městě. Domky se začaly rozšiřovat směrem do uličky, ale také vznikaly na protější zdi hradního purkrabství. Ulička byla přístavky natolik zúžená, že místy nebyl průchod široký ani metr. Proto došlo k asanaci na konci 19. století a byly ponechány pouze domky podél severní hradby.

Po druhé světové válce domky odkoupila kancelář prezidenta a uličku nechala zrekonstruovat pod taktovkou architekta Pavla Janáka. Mimochodem autorem barevné koncepce Zlaté uličky je malíř a animátor Jiří Trnka. Zajímavé je, že kanalizace byla do uličky přivedena až v 21. století.

Kromě alchymistů je Zlatá ulička spojovaná s různými zajímavými osobnostmi, např. Madame de Thebes, Franzem Kafkou nebo Gustavem Mayrinkem. O nich si budeme povídat na Courání po tajemném Pražském hradě nebo Courání po Pražském hradě pro rodiče a děti. Připojíte se?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *