Templářská komenda sv. Vavřince zvaná Jeruzalém

Vstup do bývalého areálu kláštera Dominikánek se sochou sv. Vavřince a s kostelem sv. Anny vpozadí

Templáři jsou tajemným řádem, který byl založen v roce 1118 v Jeruzalémě devíti francouzskými rytíři, které vedl Hugo de Paynes. Poslání řádu byla hlavně ochrana poutníků směřujících do Svaté země. Byl to zvláštní řád s mnoha privilegii, např. přímo podléhali papeži, takže to v té době znamenalo imunitu na všech územích a volný pohyb.

Do Čech řád dorazil na pozvání Václava I. okolo roku 1249. Už o pár let později si nechali přestavět kostel sv. Vavřince a k němu přistavět řádový klášter, který se nazýval Jeruzalém. Původní rotunda byla rozšířena do podoby kopírující ve zmenšeném měřítku jeruzalémský chrám Božího hrobu.

Bohatství řádu dosáhlo nesmírné výše, kterou jim záviděl i francouzský král Filip IV. A v pátek 13. října 1307 začalo zatýkání členů řádů a jejich obviňování z různých špatností, končících obviněním se spolčením s ďáblem. Mnoho z nich bylo umučeno, další zemřeli na hranici. Papež Klement V. nakonec řád roku 1312 zrušil. Mimochodem asi tušíte odkud vítr fouká v případě pátků třináctého.

Po zrušení řádu nebyla v Čechách taková perzekuce, ale jednotliví členové řádu mohli přejít do jiného dle svého uvážení. Veškerý majetek řádu pak přešel na johanity, kteří se souhlasem krále Jana Lucemburského, prodali klášter s kostelem dominikánkám od sv. Anny na Újezdě pod Petřínem.

Jak se odlišoval Jan Lucemburský od ostatních vládců v přístupu k Templářům? Kdo byl Jacquese de Molay? Jaké legendy a pověsti se vážou s templářským řádem? O tom všem a dalších zajímavostech si budeme povídat na Courání po komendách a klášterech v sobotu 27. dubna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *