Couráme se po Karlově mostě

Kdy? 14. září 2019 od 7,00

Vyhlídka z Křížovnického náměstí na panorama Pražského hradu a Karlova mostu

Pojďme se projít po ranním Karlově mostě bez davů turistů. Povíme se o obou mosteckých věžích a mystériích s nimi spojenými a samozřejmě o sochách na mostě.

Co se dozvíte?

 • o slavném slunovratovém mystériu
 • o tajemných poselstvích ukrytých na Staroměstské mostecké věži
 • o tajemném reliéfu v Juditině věži
 • o historii kamenného mostu
 • jak to bylo skutečně s Janem Nepomuckým
 • o sochách na mostě

Sraz: Křížovnické náměstí u sochy Karla IV.

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na ranní kávu…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Pasáž u Stýblů

Sklobetonová střecha pasáže Alfa

Palác u Stýblů byl vybudován rodinou nakladatelů a knihkupců, kteří se v tomto domě usadili v 19. století. Architektonické řešení paláce je od architektů Ludvíka Kysely a Jana Jarolíma z let 1926-1929.

Moderní železobetonová stavba, která spojuje Václavské náměstí s Františkánskou zahradou plnila mnoho funkcí. Byly zde byty orientované do zahrady, kanceláře, restaurace, kavárny, obchody i kino. Pasáž je postavená na výšku dvou pater a v horní části je prosklená, takže návštěvníci kavárny i restaurace měli krásný výhled. V nejširší partii umístili kiosek, který je zde dodnes.

Nejznámnější bylo kino Alfa, které bylo schopno pojmout až tisíc lidí. Jako první v republice bylo kino v šedesátých letech vybaveno širokoúhlým formátem Cinema Scope. A v sedmdesátých letech přešlo kino na 70 mm formát a zvukový systém Dolby Stereo. Patřilo k nejmodernějším kinům. Bohužel skončilo svou činnost v roce 1994, stejně jako divadlo Semafor, které sídlilo v přístavbě.

A pokud Vás pasáže zajímají, přijďte se s námi courat po pasážích v neděli 23. června. Dozvíte se mnoho jiných zajímavostí.

Prašná brána

Prašná brána

O postavení Nové brány rozhodl král Vladislav II. Jagellonský, který v té době sídlil ve vedlejším Králově dvoře. Základní kámen byl položen roku 1475. Stavba byla financována z pokladny Starého Města pražského, protože král si rozhodl, ale měl obrovské výdaje s opravami Pražského hradu.

Stavitelem byl nejprve jmenován místní stavitel Václav, ale již roku 1478 přebírá stavbu stavebník a kameník Matěj Rejsek z Prostějova. Nová brána nahradila původní bránu sv. Ambrože, které si říkalo nejprve Horská, protože vedla na Kutnou Horu, později Odraná, kvůli jejímu smutnému stavu.

Přes Novou bránu měl vstupovat na území Starého Města pražského korunovační průvod českých králů, takže vlastně započínala slavnou Korunovační či Královskou cestu, která končila na Pražském hradě v chrámu sv. Víta.

Bohužel brána zůstala po přestěhování krále na Pražský hrad v roce 1484 nedokončená a od konce 17. století sloužila jako skladiště střelného prachu. Od té doby se nazývá Prašnou. Dnešní stav pochází z přestavby z 19. století pod taktovkou Josefa Mockera a je přestavěna v pseudogotickém stylu.

Kde stála původní brána sv. Ambrože? Jak se měšťané odvděčili králi za to, že museli stavbu financovat sami? Přijďte na courání po staroměstkém opevnění už tuto středu od 17,30 hodin a dozvíte mnoho dalších zajímavostí. Těším se na Vás.

Couráme se po staroměstském opevnění – II.

Kdy? 21. července 2019 od 14,00

Rotunda sv. Kříže

Projdeme si část od Můstku přes Perlovou ulici, ulici Na Pernštýně, Bartolomějskou, Karoliny Světlé, Křížovnické náměstí a courání ukončíme u Kaprovy ulice.

Co se na courání dozvíte?

 • o vzniku Starého Města – rychlé opáčko z I. části
 • kudy vedlo staroměstské opevnění a jak vypadalo
 • kde stály brány a fortny
 • proč se říká kostelům „ve zdi“
 • o jediném řádu, který má má kořeny v Čechách
 • o prvním kamenném mostě
 • o nejkrásnější mostecké věži
 • o zmizelých kostelech

Sraz: V ulici Provaznická u vchodu do metra, naproti restaurace Provaznice.

Vstupné na místě: dospělý 100 Kč, dítě 50 Kč.

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu nebo na pivo…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se po Karlově mostě

Kdy? 27. července 2019 od 7,00

Karlův most

Pojďme se projít po ranním Karlově mostě bez davů turistů. Povíme se o obou mosteckých věžích a mystériích s nimi spojenými a samozřejmě o sochách na mostě.

Co se dozvíte?

 • o slavném slunovratovém mystériu
 • o tajemných poselstvích ukrytých na Staroměstské mostecké věži
 • o tajemném reliéfu v Juditině věži
 • o historii kamenného mostu
 • jak to bylo skutečně s Janem Nepomuckým
 • o sochách na mostě

Sraz: Křížovnické náměstí u sochy Karla IV.

Délka courání bude okolo 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na ranní kávu…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Slunovratové mystérium

Výhled ze Staroměstské mostecké věže na panoráma Pražského hradu s katedrálou sv. Víta

Už na jedné z prvních poštovních známek mladé Československé republiky vyobrazil světově uznávaný umělec Alfons Mucha mysterium západu slunce o letním slunovratu za chrámem sv. Víta.

Ono slavné slunovratové mystérium je dílem Petra Parléře, který je autorem jak katedrály sv. Víta, tak staroměstské mostecké věže. Stavby v době vlády Karla IV. měly i duchovní rozměr a symboly sdělovaly poselství tehdejšímu lidu, který sice mnohdy číst neuměl, ale symbolům rozumněl.

A jak to funguje? Pokud budete stát u Staroměstské mostecké věže v den slunovratu a bude se dívat směrem ke katedrále, mělo by slunce při západu projít nejprve přes velkou věž, pak přes sanktusník (malou věžičku na střeše) a následně by mělo zmizet vpravo za katedrálou. A tudíž mělo původně vzdát hold sv. Václavovi (velká věž s hrobem sv. Václava), sv. Vojtěchovi (sanktusník – hrob sv. Vojtěcha) a sv. Vítovi (vpravo vzadu – hrob sv. Víta). Vše bylo korunováno tím, že slunovrat v juliánském kalendáři připadl na 15. června, kdy má svátek sv. Vít. Svatý, jehož kult přinesl do Čech sv. Václav.

Který svatý byl přemístěn, takže o něm uvedený předpoklad neplatí? Ke slunovratu a chrámu sv. Víta se taktéž váže tajemství pražské slunovratové linie. Kdo se chcete o tajemstvích spojených se stavbami Pražského hradu dozvědět více, přijďte v pátek 7. června v 19,30 na Courání po tajemném Pražském hradě.

A kdo máte odvahu se vrhnout mezi davy turistů, přijďte se podívat v pátek 21. června 2019 na pražské slunovratové mystérium a přesvědčit se, zda slunce zapadá přesně podle předpokladu.

Pasáž Adria

Interiér pasáže v paláci Adria

Stavba paláce Adria byla jednou z několika domů, které si stavěly pojišťovací společnosti v první třetině 20. století. Tyto stavby byly opravdu nádherné a luxusní, protože společnosti měly dostatek finančních prostředků na jejich stavbu a výzdobu.

Pojišťovna Adriatica di Sicurtá vznikla v roce 1838 v Terstu a za ní stála banka Adriatico banco di Assicurazioni. Měla pobočky v celé Rakousko-Uherské monarchii, takže Praha nemohla chybět. Mimochodem pojišťovna nezanikla, ale je dnes součástí skupiny Allianz.

V letech 1922-25 si nechala postavit palác Adrii podle projektu architektů Pavla Janáka a Josefa Zascheho. Ten měl na starost hlavně dispoziční řešení a dekoraci pasáže a podle Janáka bylo postaveno průčelí s geometrickými ornamenty ve stylu národního dekorativismu. Na výzdobě budovy pracovali významní umělci Otta Gutfreund, Karel Dvořák a Bohumil Kafka. Monumentální dílo „ADRIE“ od Jana Štursy, umístěné směrem do Národní třídy, je největší galvanoplastické sousoší na světě.

Jak se využívala výzdoba pasáže k reklamě? Jak se o budově vyjádřil slavný Le Corbusier? Přijďte se courat po pasážích ve středu 8. května 2019 a dozvíte se další zajímavosti, které se pojí s pražskými pasážemi.

Couráme se po pasážích

Kdy? 23.června 2019 od 14 hodin

Pasáž ČNB

Budeme se courat po pasážích v centru Prahy a co se dozvíte?

 • jak vzniklo slovo pasáž
 • která z pasáží je nejstarší a proč se jí říkalo Malý bazar
 • kde stál hotel Modrá hvězda
 • kde se nachází nejstarší obchodní dům v Praze
 • kde sídlila firma Inwald, která dodávala sklo do pasáží
 • proč není v Lucerně kluziště
 • kam se chodilo do cukrárny
 • jak souvisí pasáže s reklamou
 • jak hodnotil palác Adria slavný architekt Le Corbusier

Sraz je u vstupu do pasáže v budově České národní banky (pasáž Českého designu) z ulice Na Příkopech.

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu…

Cena vstupenky zakoupené v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Couráme se po staroměstském opevnění – I. část

Kdy? 12. června 2019 od 17,30

Pozůstatky staroměstského opevnění ve vestibulu stanice Můstek

Projdeme si část od Anežského kláštera a půjdeme podél Revoluční ulice, zastavíme se na náměstí Republiky a přes Ovocný trh. První část zakončíme na Můstku.

Co se na courání dozvíte?

 • o vzniku Starého Města
 • kudy vedlo staroměstské opevnění a jak vypadalo
 • kde stály brány a fortny
 • po čem se jmenuje ulice Na Příkopech a kde všude byly ulice Na Příkopech
 • kde stál Králův dvůr
 • proč není Prašná brána přímým pozůstatkem opevnění
 • kde se nacházelo město ve městě
 • o jediném přístupném pozůstatku staroměstského opevnění

SRAZ: V Klášterní zahradě Anežského kláštera – vstup z ulice Klášterská.

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu…

Cena vstupenky zakoupené v předprodeji je 120 Kč pro dospělého a 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možné zakoupit vstupenku na místě za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.

Zrušeno – Couráme se po komendách a klášterech Starého Města

Kdy? 29. května 2019 od 17,30

Kostel sv. Havla s klášterem obutých karmelitánů

Budeme se courat po Starém Městě a zastavíme se u zajímavých staveb kostelů s kláštery a komendami, které opět fungují nebo již v historii zanikly.

A co se dozvíte?

 • historii a zajímavosti spojené s jednotlivými stavbami
 • historii církevních řádů na našem území
 • jak poznáte členy řádů
 • o rozdělení františkánů
 • tajemství, které souvisí s templářským řádem
 • odkud a kam se stěhovali ve středověké Praze dominikáni
 • vývoj jediného českého mužského řádu, který založila

SRAZ: Před OD Kotva, Náměstí republiky

Délka courání bude minimálně 1,5 hodiny a pak můžeme pokračovat třeba na kávu…

Cena při zakoupení vstupenky v předprodeji 120 Kč pro dospělého, 70 Kč pro dítě od 6-15 let.

V případě volného místa je možno na místě zakoupit vstupenku za 150 Kč.

Vstupenky na GOOUT.