Kteří svatí odpočívají v areálu Pražského hradu – I. část

Pražský hrad

Kdo se účastníte mých „courání“ nebo se zajímáte o historii, určitě na Vás ze všech stran padají informace o různých svatých. Už jste přemýšleli, kde vlastně spočinuly jejich ostatky? Několik z nich odpočívá v areálu Pražského hradu. Postupně Vás s nimi budu seznamovat. Dnes tedy kaple Všech svatých a kostel sv. Jiří.

Kaple Všech svatých

Sv. Prokop – narodil se někdy mezi léty 970 a 985 v Chotouni a vzdělání pravděpodobně získal od staršího zkušeného kněze, který si snad ještě pamatoval staroslověnský jazyk a hlaholské písmo. Nechal se vysvětit knězem a oženil se. S ženou měl syna Jimrama, který jej později následoval. Později se stal benediktinským mnichem na Břevnově. Okolo roku 1009 opouští Prokop břevnovskou komunitu a odchází k Sázavě, kde nejprve žil v jeskyni jako poustevník. U své jeskyně začal stavět dřevěný kostelík a kolem něj začala vznikat komunita mnichů. Po dohodě s knížetem Oldřichem založil Sázavský benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Zde zemřel v 25. března 1053 a uložen byl ve svém Sázavském klášteře. Dne 4. července 1204 byl v Sázavě svatořečen papežským legátem. Jeho ostatky byly přeneseny v roce 1588 ze Sázavy do Kaple Všech svatých na Pražském hradě.

Kostel sv. Jiří

Sv. Ludmila – narodila se okolo roku 860 knížeti Slaviborovi z kmene Pšovanů (dnes Mělník). Velmi mladá byla provdána za první českého knížete Bořivoje. Spolu byli pokřtěni pravděpodobně sv. Metodějem na Velké Moravě. Byla vždy mírná a spravedlivá a žila podle křesťanských zásad. Byla matkou přemyslovských knížat Spytihněva a Vratislava, jehož ženou se stala Drahomíra z kmene Stodoranů. Po smrti Vratislava v roce 921 byla vláda svěřena Drahomíře a výchova Vratislavových dětí, Václava a Boleslava, Ludmile. Drahomíře se to ale nelíbilo, takže Ludmila ustoupila a odstěhovala se na Tetín. Ani to Drahomíře nestačilo, takže vyslala své družiníky Tunnu a Gomona, kteří v noci z 15.-16. září v roce 921 Ludmilu uškrtili jejím šátkem. Byli si vědomi toho, že kdyby prolili její krev, stala by se mučednicí. Pohřbena byla na Tetíně. Po převzetí moci převezl její ostatky na Pražský hrad do kostela sv. Jiří kníže Václav. Stalo se tak v roce 935. Tím se stala oficiálně světicí. Oficiální svatořečení proběhlo v roce 11163 papežským legátem.

Pokračování příště…

Tímto si Vás dovoluji pozvat na sobotní Courání po tajemném Pražském hradě, kde se dozvíte mnoho dalších zajímavostí, projdete si areál včetně Zlaté uličky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *