Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově

Na návrší nedaleko hradeb nově založeného Nového Města pražského, založil Karel IV. roku 1350 kostel zasvěcený Panně Marii a sv. Karlu Velikému. Ke kostelu přivedl i řád augustiniánů-kanovníků, od kterých očekával podporu při kulturním rozvoji města.

Prvního stavitele bohužel neznáme, ale stavební předlohou mu byl korunovační kostel v Cáchách s neobvyklým osmibokým půdorysem. Nicméně náročné dílo nebylo za života Karla IV. dokončeno. Pravděpodobně stály pouze obvodové zdi a kostel byl provizorně zastřešen. Roku 1377 byl vysvěcen samotným arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi za přítomnosti samotného císaře a jeho syna Václava. Klášter už byl v té době plně funkční.

3. června 1420 došlo k útoku husitů, kteří klášter vyplenili a zapálili. S opravami se začalo hned, jak to bylo možné a celý chrám byl slavnostně vysvěcen roku 1498. Svou finální podobu, kterou dnes obdivujeme, získal kostel roku 1575. A to z rukou královského stavitele Bonifáce Wohlmuta, který odvážně zaklenul klenbu kostela. Má průměr 24 metrů v některých místech je pouze 20 centimetrů silná.

Velká tragédie se stala roku 1611 při pobytu pasovských vojsk na našem území. Klášter byl vydrancován a zničen pražskou lůzou, mnichy s opatem po krutém mučení zavraždili. Dnes jsou jejich ostatky pietně uloženy pod hlavním oltářem.

Další rozkvět zažil klášter a kostel v 18. století, kdy Jan Blažej Santini-Aichl přistavěl ke kostelu Svaté schody a proběhla rozsáhlá barokní přestavba pod vedením architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Poslední rozsáhlá přestavba pak proběhla na sklonku 18. století, těsně před tím, než Josef II. kostel i klášter zrušil.

V roce 1789 se v klášteře usídlil chorobinec a kostel byl znovu vysvěcen, později se stal farním. Ve 20. století tady sídlilo nervové oddělení nemocnice Na Bulovce. Dnes zde sídlí Muzeum policie.

Na Karlov se se mnou dostanete v rámci procházky Couráme se magickým Novým Městem a dozvíte se i pověsti spojené se stavbou chrámu. Seznámíte se s dalšími krásnými místy, které se nacházejí nedaleko tohoto krásného místa. Už se na Vás moc těším.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *