Kteří svatí odpočívají v areálu Pražského hradu – III. část

Pražský hrad

Kdo se účastníte mých „courání“ nebo se zajímáte o historii, určitě na Vás ze všech stran padají informace o různých svatých. Už jste přemýšleli, kde vlastně spočinuly jejich ostatky? Několik z nich odpočívá v areálu Pražského hradu. Minule jsme si řekli něco o sv. Václavovi a dnes budeme pokračovat.

Sv. Vojtěch – křesťanský světoběžník

Vojtěch Slavník se pravděpodobně narodil roku 956. Za místo jeho narození se považuje Libice nebo některé z dalších slavníkovských sídlišť. Slavníkovci v době jeho narození ovládali východní a jižní Čechy a představovali riziko pro tehdy vládnoucí rod Přemyslovců, kteří ovládali Prahu a střední Čechy. Je potřeba poznamenat, že Vojtěchova matka byla podle legend „ze slavného slavanského rodu“. To naznačuje, že mohla být z rodu Přemyslovců. Dokonce se spekuluje, že Slavníkovci byli boční větvi Přemyslovců.

Vojtěch byl tedy legitimní potomek urozených rodičů, měl několik bratrů a sester a pravděpodobně nebyl prvorozený syn. První vzdělání jistě získal přímo v slavníkovském sídle a následně studoval v Magdeburgu, kde byl biřmován biskupem Adalbertem, který mu dal své jméno. Studoval u jednoho z největších učenců své doby, scholastika Oktrika.

Roku 981 se vrací do Čech a stává se součástí sboru kněží okolo prvního pražského biskupa Dětmara. Velkou proměnu prodělal Vojtěch v roce 982, kdy umírá biskup Dětmar, který si vyčítal nedbalý výkon biskupského úřadu. Dne 19. února 982 byl zvolen Vojtěch novým biskupem, přestože mu tehdy bylo okolo 26 let. Je velmi pravděpodobné, že byl zvolen na přání knížete Boleslava.

Jeho pozice nebyla silná, biskupský úřad byl relativně čerstvý, v Čechách neexistovaly další podpůrné instituce církve, kromě ženského kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Vojtěch musel bojovat proti mnohoženství, manželství kněžích, prodeji křesťanských otroků. Tím si odradil všechny potenciální podporovatele a zůstal se svými morálními nároky osamocen.

Na přelomu let 988/989 odchází z Prahy do Říma vysvětlit důvody svého odchodu. V Římě vstupuje, i se svým bratrem Radimem (Gaudentiem) do benediktinského kláštera.

Pro jeho návrat do vlasti však loboval mohučský arcibiskup, ale také pražský kníže, který vyslal poselstvo vedené mnichem Kristiánem. V roce 992 se tedy Vojtěch vrací do Prahy, ovšem za podmínky, že bude podporován ve své činnosti. V té době snad přivádí i malou skupinku benediktinů do Prahy. Podpory se ovšem nedočkal, takže roku 994 opět Prahu opouští. Roku 996 se seznámil s císařem Otou III., který mu slíbil, že pokud jej Čechové nebudou chtít, může odejít na misie k pohanům.

Roku 995 dochází k libickému masakru, kdy jsou všichni členové rodu Slavníkovců vyvražděni, takže se není čemu divit, že jej Češi odmítli. Vojtěch je tedy vyvázán ze svých povinností a mohl se vydat k pohanským Prusům. Byl k nim dopraven s doprovodem dvou kněží. Tam byl napaden pádlem či bidlem, které se stalo jeho atributem. Prusové mu hrozí smrtí, pokud neodejde. Vojtěch začal zvažovat odchod k Luticům. Na odchodu byl však zadržen a nakonec zabit několika ranami kopí a jeho hlava byla oddělena od trupu.

Polský kníže Boleslav Chrabrý vykoupil tělo mučedníka bez ohledu na vysokou cenu. Ostatky byly uloženy v Hnězdně. Už v té době se začal rozbíhat Vojtěchův kult a svatovojtěšská úcta. V první fázi se o ni zasloužil hlavně polský stát.

Češi pozdě pochopili význam svatovojtěšského kultu. To napravil až kníže Břetislav, který při v pádu do Polska v roce 1039 dobyl Hnězdno a zmocnil se ostatků sv. Vojtěcha. Byl vyhlášen zemským patronem a uložen v bazilice sv. Víta, která byla později rozšířena o zasvěcení sv. Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi.

Přestože prozatím není součástí mých procházek prohlídka Chrámu sv. Víta, můžete se zúčastnit alespoň podvečerní procházky po areálu Pražského hradu Couráme se tajemným Pražským hradem, kde se můžete dozvědět další informace a tajemství spojené s Pražským hradem.

Skrytý pomník Wendlingerovy prádelny

Pomník ve tvaru kostky mýdla

Jediná památka, která nám zůstala po velké prádelně rodiny Wendlingerovy. Prádelna se nacházel na Čertovce, stejně jako ostatní „mokré“ provozy – mlýny a koželužna.

Budova, ve které dnes sídlí Divadlo Kampa (Nosticova čp. 4/469), byla původně mlýnem zmiňovaným v listinách již roku 1402. Nazýval se Zlomkovským, po majiteli Pavlovi Zlomkovi, který jej vlastnil v 15. století. Než budovu zakoupil okolo roku 1650 baron Wendlinger, vlastnili mlýn i Rožmberkové, kteří mlýn přestavěli v letohrádek. V 19. století objekt zakupuje hrabě Nostic, který jej připojil ke své zahradě. Později v budově vzniklo Malé Nosticovo divadlo. Divadlu slouží budova dodnes.

Detail nápisu na pomníčku

Malý památníček je skrytý při vstupu do Nosticovy zahrady. Nápis na něm není skoro čitelný, ale když se budete snažit, něco rozluštíte. Při procházce po Kampě se k pomníčku nepodíváme, ale vy se tam můžete vydat a zkusit jej najít. Pochlubíte se mi v komentářích, kdo už jej našel?

Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách

Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách

O víkendu počasí lákalo ven, takže jsem neodolala a vyrazila se na chvilku provětrat. Neumím sama courat jen tak bez cíle, takže jsem jej musela vytyčit. A to kostel v centru Starých Stodůlek.

Na místě nynějšího kostela stával románský kostelík, který je poprvé písemně zmiňován ve 13. století. V roce 1592 přibyla ke kostelíku zvonice. V husitských válkách převzali kostelík utrakvisté a opustili jej až po Bílé Hoře. Kostelík však zůstal bez duchovního správce. V 18. století byl filiálním kostelem k Libockému kostelu. Až v 19. století se stal opět farním, ale byl v tak špatném stavu, že nezbylo než zchátralý kostelík zbořit. Poslední bohoslužba se zde konala v roce 1901.

Hlavní vstup do kostela

Nový kostel v novogotickém stylu navrhl architekt Matěj Krcha. Samotná stavba kostela probíhala rychle, takže nový kostel byl vysvěcen už 11.října 1903. Celá stavba stála 80 tis. rakouských korun. Kostel má nestandardní orientaci presbytáře k severu.

Novogotický oltář

Vnitřní vybavení kostela je taktéž v novogotickém stylu. Oltářní obraz sv. Jakuba je dílem Konstantina Buška. V levo od presbytáře je gotický kamenný sanktuář s tepanými železnými dvířky, který pravděpodobně pochází z doby vlády Přemysla Otakara II.

Do kostela jsem dnes mohla nahlédnout, obdržela jsem totiž pozvání, stejně jako všichni okolojdoucí.

Pozvánka do kostela

Napište mi do komentářů jaké krásné kostely a kapličky máte ve svém okolí vy a rádi je navštěvujete. Těším se na Vaše příspěvky.

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské na Novém Městě pražském je jedním z kostelů, který byl postaven na duchovním kříži Karla IV. Vztah Karla IV. ke sv. Kateřině se váže k datu 25. listopadu 1332, kdy proběhla bitva u San Felice, které se jako mladík zúčastnil. Světici požádal o pomoc a bitvu, přes utržené zranění, vyhrál. Jako výraz vděku se rozhodl vybudovat kostel a klášter jí zasvěcený.

Základní kámen ke klášteru a kostelu augustiniánek byl položen dne 29. listopadu 1355. Stavební práce probíhaly dvanáct let. Roku 1367 byl kostel slavnostně vysvěcen pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi za osobní účasti samotného císaře a jeho ženy Alžběty Pomořanské, která byla velkou příznivkyní a dobrotitelkou nového kláštera.

V období husitských válek byl kostel i klášter zpustošen. Až v roce 1439 se několik augustiniánek do kláštera vrátilo. Až v 16. století byl kostel s klášterem důkladně opraven a znovu vysvěcen. Poslední členka řádu však zemřela v roce 1565 a klášter přešel pod správu mužského řádu augustiniánů od sv. Tomáše na Malé Straně. Na počátku 18. století byl barokně přestavěn konvent podle návrhů Ferdinanda Maxmiliána Kaňky. Přestavba kostela pak byla dílem K. I. Dienzenhofera a byla umožněna díky štědrému daru Marie Anny, vévodkyně toskánské. Kostel byl vysvěcen roku 1741. Architekt ponechal gotickou věž, které se dnes říká Pražský minaret a vystavěl vstupní bránu. Na věži pak v nice umístil sochu patronky sv. Kateřiny.

Opravený kostel a klášter roku 1784 zrušil Josef II., který zde umístil vojenskou kadetku. Vojáci kostel zdevastovali a rozkradli. Po jejich odchodu roku 1826 se do budov kláštera nastěhoval ústav choromyslných. Kostel byl však opraven a znovu vysvěcen roku 1841. Ve 20. století zde byl depozitář Muzea hlavního města Prahy. Dnes kostel využívá pravoslavná církev.

Jaké drama se tady odehrálo za husitských válek? Který slavný hudební skladatel zemřel zde v ústavu choromyslných? Jaká prvenství drží Psychiatrická klinika v Kateřinkách? Přijďte se projít po Novém Městě a poznat krásná zákoutí této části Prahy v procházce Couráme se po magickém Novém Městě. Snad se již brzy bude moci konat…

Série nových článků pro Vás aneb co mi uvízlo v mobilu

Již dlouho jsem nepublikovala žádný článek o místech, které s Vámi v rámci vycházek navštěvuji. Mám náročnou práci a neměla jsem sílu na něco dalšího, kromě přípravy našich pravidelných procházek. Aktuální situace bohužel neumožňuje procházky realizovat a v tuto chvíli ani nevím, kdy budeme moci v procházkách pokračovat. Přesto se na aktuální situaci snažím hledat to pozitivní a rozhodla jsem se pokračovat v článcích a představovat Vám další zajímavá místa z procházek, z Prahy, ale z jiných míst, která jsem navštívila. To abychom byli připraveni až celá tato anabáze skončí a my se mohli vrhnout na poznávání Prahy.

Budu tedy procházet svůj mobil a připravovat pravidelně zajímavé články. A začínáme již zítra…

Kteří svatí odpočívají v areálu Pražského hradu – II. část

Kdo se účastníte mých „courání“ nebo se zajímáte o historii, určitě na Vás ze všech stran padají informace o různých svatých. Už jste přemýšleli, kde vlastně spočinuly jejich ostatky? Několik z nich odpočívá v areálu Pražského hradu. Dnes začneme s katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Sv. Václav – patron země české

Narodil se pravděpodobně okolo roku 908 knížeti Vratislavovi a kněžně Drahomíře na některém z hradišť ve Středních Čechách, které spadaly pod přemyslovskou doménu. Lidová pověst je klade do Stochova na Kladensku. Jméno obce totiž značí „sto chův“, které se měly o malého chlapce starat. V sedmi letech postoupil obřad postřižin, který se odehrál v kostele Panny Marie na Pražském hradě. Vzdělání v Budči si prý vyžádal samotný Václav, ale spíš to bylo z důvodu existence potřebného zázemí na hradišti pro mladého knížete. A také zde byl kněz, který byl schopen zabezpečit jeho vzdělávání. Václav se učil citovat a zpívat žalmy. Znalost čtení a psaní na nejvyšší úrovni bylo k dispozici pouze na školách církevních, ale to Václav nepodstoupil. Nicméně v době, kdy vládci neuměli číst a psát, bylo i toto vzdělání mimořádné. V roce 921 se po smrti svého otce stává knížetem, ale z důvodu neplnoletosti za něj vládne kněžna Drahomíra. Vlády se Václav ujímá někdy v letech 924-925. Spousta legend tvrdí, že konal milosrdné skutky a snažili se jej zpodobnit jako mnicha. To v době jeho vlády je velmi nepravděpodobné, protože takový vládce by se na trůně dlouho neudržel. Antropologický výzkum na lebce Václava odhalil zhojené zranění, což podporuje spíše obraz knížete válečníka. Dějiny konstatují, že byl ženat, ale manželství zůstalo bezdětné. S jakousi ženštinou prý zplodil syna Zbraslava.

Historikové zmiňují dva konflikty, kterých se Václav zúčastnil. První z nich byl střet s kouřimským vévodou. Střetnutí skončilo smírem a Václav nechal kouřimského vévodu dále spravovat tuto oblast. Podle legendy se nad hlavou knížete objevil kříž, který vévodu kouřimského odradil od útoku a knížeti se vzdal. Druhý spor vyvolal Jindřich I. Saský, který se rozhodl napadnout slovanské kmeny včetně kmene Čechů. A Václav musel začít jednat. Podnikal strategické kroky k oddálení vpádu, např. stavbu třetího pražského kostela zasvětil sv. Vítu, jehož kult byl velmi oblíben v Sasku. Jindřich tedy napadl slovanské kmeny, ale v Čechách mu bránilo spojení země se západním křesťanským světem. Přesto musel začít Václav platit dobrovolně roční poplatek do Saska.

Historikové nemají jasno, zda to byla Václavova politika či jiné důvody, které vedly k zavraždění vládnoucího knížete. Na pozvání svého bratra Boleslava přijel na svátek sv. Kosmy a Damiána na hrad Boleslav. Po mši zůstal Václav přes noc, protože se zde uskutečnila slavnostní hostina. O spiknutí se Václav dozvěděl, ale přesto Boleslav neopustil. Druhý den ráno se odebral Václav do kostela. Cestou potkal Boleslava, který snad vyvolal spor a na Václava zaúčtočil. Ten útok bezproblému odrazil a Boleslava srazil na zem. V tom okamžiku přiběhli členové družiny, kteří Václava zranili a potom jej jeden z družiníků Boleslava probodl. Z legend víme, že se to stalo v pondělí 28. září. Historikové doplnili rok 935.

Tělesné ostatky pohřbila nejprve na hradě Boleslav jeho matka Drahomíra. Kdy došlo k převozu ostatků do Prahy nemáme žádné zprávy. Svatořečení pravděpodobně proběhlo později za vlády Boleslava II. v souvislosti se založením pražského biskupství. Je možné, že Václava kanonizoval první pražský biskup Dětmar. Od 10. století je sv. Václav uctíván nejen doma, ale i v cizině. Postupně byl sv. Václav proměněn ve věčného panovníka sídlícího na nebesích, který svou moc propůjčoval právě vládnoucím panovníkovi, kterému byl ochráncem. Tento kult se rozšířil zejména za vlády Karla IV. V současnosti je sv. Václav hlavním patronem země české.

S couráním se do prozatím do Chrámu sv. Víta nedostanete, ale můžete se mnou například prozkoumat pozůstatky kostela Panny Marie, kde měl sv. Václav postřižiny. A to na jedné ze dvou procházek po areálu Pražského hradu – podvečerní Couráme se po tajemném Pražském hradě a dětská Couráme se po Pražském hradě pro děti a rodiče.

Odkolkové v Sovových mlýnech

Sovovy mlýny

V roce 1840 přichází František Serafin Odkolek, potomek významného českého rodu Odkolků z Újezdce, na Kampu k mlynáři Františku Trödlovi. Nedlouho po svém příchodu se žení s mlynářovou dcerou Marií. Byl velmi zdatný a zahájil modernizaci mlýna. Po té, co umírá František Trödl, přebírá František mlýn a zakládá firmu František Odkolek.

Zakupuje okolní budovy, které mění na pekárnu a obchod. A hlavně modernizuje starý vodní mlýn na „mlýn amerikánský“, který byl poháněn parním pohonem. Ke své činosti však potřeboval komín, který byl trnem v oku obyvatelům Prahy.

V roce 1876 František Odkolek náhle umírá a firmu přebírá jeho syn Jindřich. Ten, kromě péče o firmu, vymyslel český mechanický psací stroj a byl zakladatelem plodinové burzy. Umírá však bezdětný. Po jeho smrti v roce 1885 převzala firmu jeho sestra Zdeňka Pinkasová se svým manželem JUDr. Ladislavem Pinkasem.

Dne 29. ledna 1896 vypukl v mlýnech rozsáhlý požár. Hasičům bránila v hašení mimochodem i zamrzlá Vltava. Požár zasáhl křídlo mlýna u řeky a vysoký komín. Také zlikvidoval zásoby obilí a mouky. Celkem škoda dosáhla 300 tis. Kč. Zachovaly se obytné budovy, kanceláře, pekárna a obchod. Obec již však nepovolila opravu parního mlýna a nechala strhnout komín. Pekárna a obchod však pokračovaly v činnosti.

Počátkem 20. století se firma Odkolek přestěhovala do Vysočan, kde byla založena akciová společnost Františka Odkolka, a.s., parní mlýn a továrna na chléb. Zbylé mlýnské budovy odkoupila obec v roce 1920.

O historii Sovových mlýnů se více dozvíte na Courání po Kampě.

Astronomická věž Klementina

Astronomická věž Klementina

Astronomická věž v areálu Klementina je dnes vyhlídkovou věží a neslouží k původnímu účelu – astronomickým pozorováním.

Věž byla postavena v roce 1722 v rámci rozšíření Klementina. Autorství nebylo potvrzeno, ale spekuluje se o Františkovi Maxmiliánovi Kaňkovi nebo dokonce o Kyliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Úpravy věže následně prováděl Dientzenhoferův zeť Anselmo Lurago. Původně sloužila ke stejnému účelu jako dnes, byla pouze vyhlídkovou věží. Změna nastala s příchodem Josepha Steplinga, jezuitského kněze, fyzika, matematika a astronoma, který zde zahájil astronomická pozorování. V letech 1751-1752 zde zřídil astronomickou observatoř, která zde fungovala až do roku 1938, kdy se pozorování přesunula do Ondřejova a na Petřín.

Věž je vysoká 68 metrů, ochoz je ve výšce 52 metrů, na který vede 172 schodů. Na vrcholu byla umístěna socha Atlanta nesoucího nebeskou sféru z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

Podvečerní vyhlídka z astronomické věže Klementina

Ve věži je umístěna také Merediánová síň. Zde se od roku 1842-1928 pomocí slunečního paprsku určovalo poledne. Z ochozu věže se pak dávalo mávnutím praporu polední znamení. V letech 1891-1926 po mávnutí následoval ještě výstřel z děla z bašty Máří Magdalény, s malou přestávkou v období 1. světové války. Poslední výstřel padl 15. února 1926.

Meteorologická pozování jsou zde systematicky zaznamenávána od roku 1775, což z nich činí nejdelší souvislou řadu pozorování ve střední Evropě. Dnes už se pozorování na věži nekonají, zařízení bylo přeneseno na jiné místo v rámci areálu.

Zajděte se někdy podívat na krásnou vyhlídku z netradičního místa. V rámci prohlídky se podíváte nejen do Merediánové síně, ale také nahlédnete do nejkrásnějšího knihovního sálu u nás – barokní knihovny.

Werichova vila

Dům čp. 501 na Kampě

Dům, který dnes všichni znají jako Werichovu vilu, a ve kterém dnes sídlí Muzeum Kampa mecenášky umění Medy Mládkové, měl bohatou minulost.

Původně v těchto místech stála koželužna, kterou vlastnil v 17. století Servác Engel z Engelflussu, který zbohatl díky výrobě podešvové kůže zvané librovka, kterou dodával armádě. Ostrov Kampa byl ideální právě pro „mokré“ provozy, jakým byly mlýny a koželužny.

V 18. století zakoupil zahradu i s koželužnou rod Nosticů, kteří ji připojili ke svému paláci. Koželužna byla využívaná jako zahradní domek. Ten nechal v klasicistním stylu upravit Bedřich Nostic, který si na tuto práci najal Ignáce Palliardiho. Po rekonstrukci se zde nastěhoval Josef Dobrovský, který byl vychovatelem v rodině Nosticů.

V roce 1918 se dostal Dobrovského domek do rukou města. Město nechalo domek upravit architektem Bohumilem Hübschmannem. Po druhé světové válce zde dostal přidělený byt Jan Werich i Jiří Voskovec. Po jeho emigraci dostal byt přidělený básník Vladimír Holan. Jan Werich zde prožil třicet pět let. Dům obývali nájemníci až do roku 2002, kdy vilu zničily záplavy.

Strop z plakátů Osvobozeného divadla

Po opravách byla vila pronajatá v roce 2015 Muzeu Kampa. Můžete zde navšítivit muzeum V+W, případně navštívit jednu z mnohých kulturních akcí, které se zde pořádají. A také nevynechejte krásnou kavárnu IF Café, kde mají luxusní zákusky. Povídání o této vile bude také součástí procházky Couráme se po Kampě. Říjnový termín je sice vyprodán, ale můžete se těšit na její opakování v prosinci.

Slavín – Ač zemřeli, ještě mluví

Na vyšehradském hřbitově se nachází hrobka Slavín. Má představovat český pantheon – společné místo odpočinku vynikajících českých osobností.

Stavbu inicioval vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a financoval ji Petr Mikuláš Fischer, smíchovský starosta a velkoobchodník se dřevem. Ten ji následně věnoval do užívání spolku Svatobor. Architektem pomníku je Antonín Wiehl a stavba se stavěla v letech 1889-1893. Bohužel hrobka nebyla vhodná k pohřbívání, byla vlhká, takže Wiehl musel udělat ještě další úpravy. Výzdoba je z rukou sochaře Josefa Maudera. Na sarkofágu sedí socha Génia vlasti a po stranách Vlast truchlící a Vlast jásající. Bronzový kříž s ukřižovaným Ježíšem je prací sochaře Václava Levého. A protože došly peníze, krypta byla dokončena až ve 20. letech 20. století pod vedením Josefa Fanty, ale podle plánů Antonína Wiehla.

Nápis „Ač zemřeli, ještě mluví“ je mottem darovací listiny Petra Fischera.

Jako první v hrobce spočinulo v roce 1901 tělo Julia Zeyera a jako poslední sem byl uložen v roce 2013 Karel Höger. Je zde celkem 44 kobek. Ve 41 jsou umístění jednotlivci a ve dvou kobkách je 14 uren. Celkem je zde tedy pohřbeno 55 osobností a zbývá volná poslední kobka, kde lze umístit až osm uren. V tuto chvíli však spolek Svatobor nemá v úmyslu další pohřby do Slavína.

Vyšehradský hřbitov se Slavínem stojí za prohlídku. Není rozlehlý, takže jej můžete projít hezky křížem krážem. A kromě slavných osobností uložených na Slavíně, můžete navštívit hroby ostatních známých osobností, které zde odpočívají např. Waldemar Matuška, Vlasta Burian, Jan Neruda, Božena Němcová, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a mnoho dalších.

Prozatím se na vyšehradský hřbitov dostanete se mnou pouze na dětských prohlídkách, ale plánuji courání po Vyšehradě v odpoledních hodinách, abychom se spolu na hřbitov podívali a pověděli si další zajímavosti.